1. Trang chủ
  2. Tính năng mới (bản web)

Tính năng mới (bản web)

Nội dung

R46 (Dự kiến phát hành: 7/10/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Báo cáo_Cho phép thêm cột mới trên báo cáo tính toán giá trị từ các cột số liệu của báo cáo Đáp ứng thêm cột mới tính toán theo công thức từ các cột dữ liệu có sẵn trên báo cáo. Xem tại đây.
Báo cáo_Khi xem các báo cáo dạng danh sách (grid) người dùng mong muốn ghim cột (cố định cột) để dễ dàng theo dõi Đáp ứng ghim cố định cột trên báo cáo để thuận tiện cho người dùng khi xem dữ liệu. Xem tại đây.
Khuyến mại, tích lũy_Đáp ứng giới hạn tối đa số lượng hàng tặng/tiền tặng toàn chương trình của 1 khách hàng Đáp ứng giới hạn tối đa số lượng hàng tặng/tiền tặng cho 1 khách hàng trong toàn bộ chương trình khuyến mại, tích lũy. Xem tại đây.
Tiện ích Chiến dịch, Chính sách giá_Cho phép chọn nhanh danh sách khách hàng, tiềm năng, liên hệ từ danh sách mã có sẵn
AMIS Khuyến mại_Đáp ứng Trả thưởng khuyến mại theo cấp số nhân, với loại tặng hàng thì đáp ứng thêm theo giá trị lũy kế từ trên xuống
Kết nối kế toán (MAKT)_Đồng bộ thông tin Thực thu của Hợp đồng trên MAKT về Đơn hàng/Đơn hàng cha của CRM
Quy trình phê duyệt_Khi thực hiện cập nhật thông tin từ quy trình thì hỗ trợ Đề nghị xuất hóa đơn, Đề nghị trả hảng/trả hàng NPP
Trường dạng tiền tệ, số cho phép hiển thị, nhập liệu giá trị âm
Bàn làm việc Tình hình thực hiện doanh số_Cho phép thống kê theo Đơn hàng, Trả lại hàng bán, bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, trước CK, sau CK, cho phép theo dõi mục tiêu tuần
Nhật ký truy cập_Rà soát bổ sung các thông tin đang trống trên nhật ký truy cập

R45 (Ngày phát hành: 13/9/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Đáp ứng ghi nhận Trả lại hàng bán của Đơn hàng NPP bán cho Khách hàng

Đối với doanh nghiệp bán hàng qua kênh phân phối, NVKD của doanh nghiệp hỗ trợ Nhà phân phối bán hàng cho Đại lý, Khách hàng và doanh số sẽ ghi nhận cho NVKD đó. Hàng hóa bán được lấy từ kho của NPP.

Phân hệ Trả hàng NPP giúp ghi nhận và quản lý tập trung thông tin hàng bán trả lại của NPP bán, tiết kiệm thời gian NVKD nhập lại thông tin, cũng như giúp quản lý doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt hoạt động kinh doanh. Xem tại đây.

AMIS Khuyến mại_Đáp ứng Trả thưởng khuyến mại theo cấp số nhân, với loại tặng hàng thì đáp ứng thêm theo giá trị lũy kế từ trên xuống Đáp ứng thiết lập và triển khai chương trình trả thưởng loại tặng hàng theo giá trị lũy kế nhiều cấp. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Doanh số theo loại khách hàng Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi doanh số của Đơn vị/NVKD theo loại khách hàng. Xem tại đây.
Báo cáo khách hàng_Tổng hợp công nợ theo khách hàng Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban Giám đốc, Quản lý thống kê nhanh công nợ của khách hàng để điều phối nhân viên thu hồi nợ kịp thời. Xem tại đây.
Báo cáo chiến dịch_Thống kê hiệu quả chiến dịch Báo cáo cung cấp số liệu từ Chiến dịch để Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi và đánh giá được hiệu quả của từng chiến dịch. Xem tại đây.
Báo cáo Nhà phân phối_Thống kê tồn kho nhà phân phối Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban lãnh đạo, Quản lý theo dõi được tồn kho của các nhà phân phối để có kế hoạch bán hàng phù hợp. Xem tại đây.
Báo cáo đơn hàng NPP_Thống kê bán hàng nhà phân phối theo Đối tác/CTV giới thiệu Báo cáo cung cấp số liệu theo dõi khách hàng nào đang giới thiệu nhiều khách hàng nhất và doanh số giới thiệu cho công ty để Ban lãnh đạo, Quản lý đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp. Xem tại đây.
Báo cáo đơn hàng NPP_Thống kê bán hàng nhà phân phối qua Đối tác, CTV theo Đơn vị/NVKD Báo cáo cung cấp số liệu doanh số bán hàng cho NPP qua Đối tác, CTV theo Đơn vị/NVKD để có các chính sách ưu đãi cho Đối tác, CTV đó. Xem tại đây.
Báo cáo nhà phân phối_Thống kê bán hàng nhà phân phối theo khách hàng Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban lãnh đạo, Quản lý, NVKD theo dõi được doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng nhà phân phối. Xem tại đây.
Báo cáo_Cho phép đổi tên thư mục báo cáo theo nhu cầu doanh nghiệp Đáp ứng đổi tên các thư mục báo cáo mặc định của hệ thống. Xem tại đây.
Báo cáo_Cho phép doanh nghiệp đổi tên hiển thị các cột trong các báo cáo theo đúng nhu cầu của Doanh nghiệp Đáp ứng đổi tên báo cáo và tên cột thông tin hiển thị trên báo cáo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Cho phép thay đổi tên widget báo cáo Đáp ứng đổi tên báo cáo trên Bàn làm việc theo nhu cầu của doanh nghiệp. Xem tại đây.
AiMarketing_Cho phép NVKD tra cứu lịch sử chăm sóc, thông tin trên aiMarketing của Khách hàng, Tiềm năng, Ao cơ hội, Cơ hội NVKD xem nhanh thông tin, lịch sử chăm sóc của Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng, Ao Cơ hội, Cơ hội có nguồn gốc từ AMIS aiMarketing mà không cần tốn thời gian sang aiMarketing tìm kiếm và tra cứu. Xem tại đây.
Đơn hàng NPP_Đáp ứng quản lý CTV/KH cũ giới thiệu cho NVKD bán hàng qua NPP Ghi nhận thông tin Đối tác/CTV giới thiệu khi NPP bán hàng cho khách hàng. Xem tại đây.
Tiện ích Chính sách giá_Cho phép áp dụng chính sách giá cho nhân viên cụ thể. Xem tại đây.
Tra cứu tồn kho_NVKD mong muốn hiển thị các trường thành nhiều dòng để hiển thị được đầy đủ thông tin. Xem tại đây.
Thẻ_Admin mong muốn sửa được tên của các thẻ dùng chung. Xem tại đây.
Hoạt động_Bổ sung giao diện Kanban cho phân hệ hoạt động. Xem tại đây.
Kết nối Kế toán (SME Cloud,MAKT)_Khi đồng bộ Khách hàng về CRM, nếu trùng mã khách hàng mà ID chưa tồn tại trên CRM thì mapping với KH cùng mã trên CRM. Xem tại đây.
Trả lại hàng bán_Cho phép lập trả lại hàng bán (thêm) không gắn tới đơn hàng nào. Xem tại đây.
Bảng hàng hóa_NVKD mong muốn diễn giải hàng hóa thể hiện nhiều dòng để hiển thị được đầy đủ thông tin. Xem tại đây.
Báo cáo đánh giá hiệu quả đi tuyến_Quản lý mong muốn theo dõi Số lượng hoạt động đi tuyến hợp lệ/không hợp lệ theo quy định doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả công việc của NVKD. Xem tại đây.
Khách hàng_Theo dõi tồn kho của NPP bổ sung lấy theo Trả lại hàng bán của NPP, tham số Tình trạng ghi doanh số. Xem tại đây.
Khách hàng_Báo cáo thống kê nhanh Đơn hàng NPP bổ sung lấy theo Trả lại hàng bán của NPP, tham số Tình trạng ghi doanh số. Xem tại đây.
Báo cáo Tổng hợp bán hàng NPP theo Đơn vị, NVKD lấy thêm dữ liệu Trả hàng NPP. Xem tại đây.
Báo cáo thống kê chi tiết đơn hàng nhà phân phối_Bổ sung lấy thêm dữ liệu trả hàng NPP. Xem tại đây.
Kiểm tra trùng_Cải tiến thông báo trùng khi lưu bản ghi để user có thể dễ dàng xử lý tiếp
Khi xem thông tin chi tiết bản ghi, người dùng muốn sửa nhanh các thông tin chính (các thông tin tại mục Thông tin tóm tắt) để không mất thời gian tìm kiếm trường thông tin ở phần thông tin chi tiết
Hoạt động đi tuyến_Sale Admin mong muốn ghi nhận kết quả đánh giá hoạt động đi tuyến (kết quả đi tuyến) của NVKD dựa trên các tiêu chí của công ty để quản lý theo dõi hiệu quả đi tuyến của NVKD
Kanban_Cải tiến giao diện màn hình Kanban (bổ sung icon, màu sắc)
Khi chọn Khách hàng vào Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội,…. cho phép tìm kiếm nhanh theo mã khách hàng, số điện thoại
Form Danh sách liên quan_Khi thực hiện thêm mới tại DSLQ thì ngầm định được các thông tin tương tư khi thêm tại phân hệ và chọn bản ghi liên quan
Đơn hàng_Bổ sung ghi nhật ký chức năng Bỏ khóa
Form chi tiết hoạt động_Sidebar trái lấy lên DS tương tự đang lọc ngoài MHDS
Hoạt động_Form chi tiết hiển thị các DSLQ dạng tab tương tự các phân hệ khác để dễ dàng theo dõi thông tin

R44 (Ngày phát hành: 8/8/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Khách hàng_NVKD mong muốn theo dõi thông tin Đối tác/CTV/khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới Khách hàng cũ của doanh nghiệp khi giới thiệu khách hàng mới được coi là các Đối tác/Cộng tác viên. NVKD theo dõi được thông tin Đối tác/Cộng tác viên của công ty, thông tin Khách hàng mới do Đối tác/Cộng tác viên nào giới thiệu. Xem tại đây.
Đơn hàng_Trường hợp doanh nghiệp quy định KH không được đặt đơn nếu có đơn hàng quá hạn thanh toán mà chưa thanh toán xong Hệ thống cảnh báo/không cho phép khi NKVD lập đơn hàng mà khách hàng có đơn hàng quá hạn chưa thanh toán để thu hồi công nợ khách hàng kịp thời. Xem tại đây.
Đơn hàng_Trường hợp doanh nghiệp quy định KH không được đặt đơn nếu chưa thanh toán đơn hàng trước đó, Quản lý mong muốn KD không được lên đơn hàng cho KH nếu vẫn có đơn hàng còn nợ Hệ thống cảnh báo/không cho phép khi NKVD lập đơn hàng mà khách hàng có đơn hàng còn nợ để quản lý được công nợ của khách hàng. Xem tại đây.
Khuyến mại_Cho phép thiết lập các CTKM áp dụng cho tất cả hàng hóa (hoặc hầu hết các hàng hóa loại trừ 1 vài hàng hóa) Thiết lập chương trình khuyến mại loại áp dụng cho tất áp dụng cho tất cả hàng hóa hoặc cho hầu hết hàng hóa ngoại trừ một số hàng hóa cụ thể. Xem tại đây.
Báo cáo_Thống kê sản lượng bán của Đơn vị, NVKD nhiều kỳ Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban Giám đốc, Quản lý đối chiếu được sản lượng cùng kỳ để tiện so sánh tình hình kinh doanh. Xem tại đây.
Báo cáo đơn hàng_Thống kê bán hàng theo Khách hàng và Hàng hóa Báo cáo cung cấp số liệu giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng khách hàng và hàng hóa.Xem tại đây.
Báo cáo_Thống kê trả thưởng theo khách hàng Báo cáo cung cấp số liệu về tình hình trả thưởng theo từng khách hàng. Xem tại đây.
Báo cáo_Thống kê bán hàng theo Đối tác/Cộng tác viên giới thiệu Báo cáo cung cấp số liệu để nắm được khách hàng nào đang giới thiệu nhiều khách hàng và doanh số giới thiệu của khách hàng cho công ty để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Xem tại đây.
Bàn làm việc_SL Khách hàng tạo mới theo Tỉnh/ Thành phố Báo cáo cung cấp số liệu giúp theo dõi được Tỉnh/Thành phố nào đang có số lượng khách hàng nhiều nhất, từ đó có các kế hoạch kinh doanh phù hợp. Xem tại đây.
Chính sách giá_Cho phép thiết lập chính sách giá áp dụng cho tất cả các hàng hóa hoặc theo loại hàng hóa Thiết lập Chính sách giá cho tất cả hàng hóa hoặc theo loại hàng hóa cụ thể. Xem tại đây.
Tiện ích 1. Hàng hóa_Cho phép xem ảnh hàng hóa ngoài MHDS hàng hóa
2. Khuyến mại_Khi áp dụng CTKM vào đơn hàng, nếu loại tặng hàng thì khi thêm hàng hóa tặng từ CTKM ngầm định được Kho, Thuế suất, Mô tả, các trường mở rộng lấy dữ liệu từ phân hệ hàng hóa
3. Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng, Tổng hợp bán hàng theo đơn hàng_Bổ sung lấy thông tin Diễn giải, Mô tả, Đối tác/CTV giới thiệu của đơn hàng
4. Báo cáo đơn hàng_Phân tích tình hình thực hiện doanh số bổ sung giá trị thực xuất, giá trị thực xuất trước CK, trước thuế (tính toán từ SL thực xuất). Xem tại đây.
5. Báo cáo_Thống kê đơn hàng theo nguồn gốc (đổi tên), cho phép thống kê theo nguồn gốc khách hàng/nguồn gốc đơn hàng, bổ sung SL đơn hàng, sản lượng, Giá trị đơn hàng,… Xem tại đây.
6. Khách hàng_Theo dõi báo cáo tồn kho của NPP_Cho phép theo dõi theo bộ hàng hóa/không theo bộ hàng hóa
7. Mục tiêu_Thống kê nhanh mục tiêu sản phẩm cho phép xem chi tiết theo tất cả nhân viên của công ty (Bổ sung tham số Xem chi tiết nhân viên). Xem tại đây.
8. Quy trình phê duyệt_Sau khi phê duyệt, cho phép tự động giao nhiệm vụ cho NVKD; Cải tiến giao diện quy trình phê duyệt. Xem tại đây.
9. Quản lý chia sẻ_Cho phép theo dõi DS bản ghi đã được chia sẻ, thu hồi chia sẻ hàng loạt nhiều bản ghi 1 lần. Xem tại đây.
10. Hoạt động_Cho phép đính kèm file trộn mẫu in (theo file gốc Excel/Word) vào hoạt động để đồng bộ chuyển thông tin sang AMIS Công việc
11. Hoạt động đi tuyến_Cho phép sửa nhanh trường Mô tả, Tiêu đề trên form xem
12. Chuyển đổi_Nếu có tệp đính kèm thì khi chuyển đổi cho phép mang sang Khách hàng
13. Đơn hàng_Bổ sung trường nguồn gốc trên chi tiết và danh sách đơn hàng, ảnh hưởng đến các luồng sinh
14. Đơn hàng_Cảnh báo vượt quá SL tồn/SL có thể đặt, TH đơn hàng có các dòng hàng hóa trùng nhau thì cộng tổng SL của các dòng để cảnh báo chính xác
15. Đơn hàng NPP_Khi chọn hàng hóa vào đơn hàng NPP, KD mong muốn tra cứu được tồn kho hàng hóa theo NPP đang bán. Xem tại đây.
16. Dự án bán hàng_KD mong muốn theo dõi các Cơ hội, báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng NPP thống kê theo dự án bán hàng
17. Thiết lập quy trình tự động_Hành động_Cho phép quản lý danh sách, Sửa/Xóa hành động Thêm thẻ chăm sóc
18. Ao cơ hội_Nhập khẩu thêm mới
19. Thông báo_Tích hợp ISMAC, đồng bộ với hệ thống MISA AMIS
20. aiMarketing_Thay đổi UI giới thiệu aiMarketing khi KH sử dụng CRM, bổ sung popup quảng cáo khi KH bắt đầu sử dụng CRM được 10 ngày
21. Hiển thị hướng dẫn các bước để user có thể sử dụng phần mềm CRM với quản trị hệ thống
22. Toolbar_Bổ sung chức năng Tri thức để KH dễ dàng tiếp cận kho tri thức, blog của MISA
23. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ chuyển sang theo cá nhân, bổ sung xác nhận chính sách quyền riêng tư

R43 (Ngày phát hành: 14/7/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Thiết lập phân hệ và trường_Trường dạng Danh sách Cho phép thiết lập, hiển thị màu sắc Thiết lập hiển thị màu sắc cho thông tin của trường dạng Danh sách để người dùng dễ nhìn, dễ phân biệt. Xem tại đây.
Thiết lập phân hệ và trường_Cho phép tùy chỉnh Trạng thái, màu sắc cho các hoạt động; kết quả gọi điện cho Cuộc gọi Tùy chỉnh màu sắc cho thông tin Trạng thái của các Hoạt động, Loại nhiệm vụ, Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ, Kết quả gọi điện để người dùng dễ theo dõi. Xem tại đây.
Quy tắc tự động Xếp hạng khách hàng Thiết lập quy tắc tự động Xếp hạng khách hàng theo nhiều tiêu chí để chăm sóc khách hàng theo nhiều hạng khác nhau. Xem tại đây.
Khách hàng_Xem thông tin xếp hạng khách hàng trong form chi tiết khách hàng Theo dõi thông tin xếp hạng của Khách hàng. Xem tại đây.
Báo cáo hoạt động_Thống kê nhiệm vụ theo Đơn vị, Nhân viên Báo cáo cung cấp số liệu về số lượng nhiệm vụ của từng phòng ban, NVKD để Quản lý đánh giá được hoạt động làm việc.Xem tại đây.
Báo cáo đơn hàng_Tổng hợp bán hàng theo đơn hàng Báo cáo cung cấp thông tin về đơn hàng của từng khách hàng. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh báo cáo hiển thị theo nhu cầu của doanh nghiệp. Xem tại đây.
Báo cáo đơn hàng NPP_Tổng hợp bán hàng NPP theo Đơn vị, NVKD Báo cáo cung cấp số liệu về doanh số thực hiện theo đơn hàng NPP của từng đơn vị, phòng ban, nhân viên để theo dõi được tình hình làm việc. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Số lượng KH mua hàng theo Tỉnh/Thành phố Biểu đồ cung cấp số liệu về số lượng khách hàng mua hàng theo từng Tỉnh/Thành phố giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được Tỉnh/Thành phố nào đang có doanh số nhiều nhất. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Số lượng KH tạo mới theo nguồn gốc Biểu đồ cung cấp số liệu về nguồn gốc nào đang tạo được nhiều khách hàng nhất giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được tình hình, từ đó có các kế hoạch kinh doanh phù hợp. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Số lượng KH mua hàng theo nguồn gốc Biểu đồ cung cấp số liệu về số lượng khách hàng mua hàng theo từng nguồn gốc giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được nguồn gốc nào đang có doanh số nhiều nhất. Xem tại đây.
Đi tuyến_Cho phép thiết lập đi tuyến theo tuần trong tháng Thiết lập lộ trình đi tuyến lặp lại theo tuần trong tháng. Xem tại đây.
Quy trình làm việc, quy trình chăm sóc_khi thêm nhiệm vụ từ quy trình làm việc cho phép đồng bộ sang AMIS Công việc Nhiệm vụ được thêm tự động từ Quy trình làm việc, Quy trình chăm sóc đồng thời được đồng bộ sang AMIS Công việc giúp NVKD tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc. Xem tại đây.
Thông báo_Cho phép thiết lập bật/tắt các thông báo hệ thống ngầm định Thiết lập nhận các thông báo hệ thống cần thiết đối với người dùng. Xem tại đây.
Đơn hàng_Cho phép thêm đơn hàng cha lấy các thông tin từ đơn hàng con NVKD tạo Đơn hàng cha tự động lấy thông tin từ Đơn hàng con sang mà không cần phải nhập liệu lại thủ công. Xem tại đây.
Tiện ích 1. Toolbar_Khi nhấn vào Avatar, hiển thị các thông tin, UI theo rule chung của MISA AMIS
2. Kết nối AMIS Kế toán_Đồng bộ thông tin phiếu xuất kho của đơn hàng từ MAKT về CRM để NVKD theo dõi chi tiết từng lần giao hàng. Xem tại đây.
3. AMIS Khuyến mại_Khi áp dụng khuyến mại lên đơn hàng, KD mong muốn khi chọn 1 CTKM của hàng hóa/đơn hàng nếu các CTKM khác không được áp dụng đồng thời thì sẽ disable/hiển thị để KD nắm được không mất công chọn nhầm
4. Phân hệ thẻ chăm sóc_Cho phép thêm thẻ tư vấn từ thẻ chăm sóc để NVCS có thể tạo yêu cầu gửi bộ phận khi gọi chăm sóc. Xem tại đây.
5. Thiết lập Mẫu in_Bổ sung phân quyền vào thiết lập, cho phép Xóa mẫu in ngay khi chọn mẫu để in
6. Kết nối Kế toán (SME Cloud)_Đồng bộ tình trạng thanh toán chính xác trường hợp chưa phát sinh chứng từ bán hàng bên kế toán
7. Đơn hàng_Cho phép lập phiếu bảo hành lấy thông tin từ thực xuất trong Đơn hàng. Xem tại đây.
8. Chiến dịch_Bổ sung trường Ngừng theo dõi để đánh dấu các Chiến dịch đã kết thúc
9. Lộ trình đi tuyến_Cho phép nhập khẩu cập nhật lộ trình đi tuyến cho NVKD
10. Bàn làm việc_Bổ sung Getting Started cho bàn làm việc theo giao diện mới
11. Mục tiêu_Cải tiến copy mục tiêu từ Excel; tổng hợp mục tiêu ĐV cấp con thành mục tiêu cấp cha; Xuất khẩu mục tiêu doanh số, số lượng; sửa nhanh mục tiêu trên form view
12. Tra cứu tồn kho_Cho phép hiển thị ảnh hàng hóa khi tra cứu tồn kho để dễ dàng phân biệt hàng hóa
13. Bảng hàng hóa_Khi ẩn tỷ lệ CK thì vẫn áp dụng được Chính sách giá theo Đơn giá bán
14. Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng_Bổ sung lấy lên số đơn hàng đối với dòng Trả lại hàng bán, Không cộng tổng các cột lấy dữ liệu tại master đơn hàng.
15. Bàn làm việc Hàng hóa bán chạy_Bổ sung lấy lên giá trị từ Trả lại hàng bán, Giá trị trước thuế, trước CK. Xem tại đây.
16. Báo cáo_Thống kê bán hàng theo khách hàng theo dõi số lượng đơn hàng, sản lượng, giá trị trả lại, Chu kỳ lấy hàng, Sản lượng TB, Giá trị đơn hàng trung bình,… Xem tại đây.
17. Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa_Cho phép xem chi tiết theo nhân viên, bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, trước CK, trước thuế, Tình trạng ghi DS, Cột Sản lượng, Tham số Loại hàng hóa chọn nhiều. Xem tại đây.
18. Bàn làm việc Doanh số theo hàng hóa_Bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK (bao gồm giá trị trả lại), Tham số thống kê theo thành combo chọn nhiều. Xem tại đây.
19. Báo cáo_Tham số thời gian tại các báo cáo, bàn làm việc bổ sung combo chọn Hôm nay
20. Báo cáo Thống kê độ phủ khách hàng theo thị trường_Cho phép thống kê theo quốc gia

R42 (Ngày phát hành: 23/6/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

VOIP_Kết nối VOIP24h để gọi đi, nghe cuộc gọi đến, lưu lại lịch sử, gọi nhỡ, nghe file ghi âm Kết nối với tổng đài điện thoại VOIP24H để gọi điện cho khách hàng ngay trên phần mềm AMIS CRM. Xem tại đây.
AMIS Khuyến mại_Phân hệ tích điểm Thiết lập và quản lý chương trình tích điểm cho khách hàng theo số tiền/số lượng hàng hóa trong đơn hàng. Xem tại đây.
Đơn hàng_Áp dụng tích điểm cho đơn hàng Áp dụng tích điểm cho đơn hàng của khách hàng. Xem tại đây.
AMIS Khuyến mại_Phân hệ Đổi điểm Thiết lập và quản lý chương trình đổi điểm thành quà tặng cho khách hàng. Xem tại đây.
Đơn hàng_Áp dụng đổi điểm thành quà tặng, chiết khấu lên đơn hàng Triển khai chương trình đổi điểm thành hàng hóa tặng cho khách hàng. Xem tại đây.
Khách hàng_Theo dõi thông tin tích điểm, đổi điểm của khách hàng Theo dõi thông tin điểm của khách hàng khi tích điểm, đổi điểm. Xem tại đây.
Báo cáo_Thống kê Thẻ chăm sóc theo tình trạng Báo cáo cung cấp số liệu thống kê số lượng thẻ chăm sóc theo từng Đơn vị, Nhân viên tương ứng theo tình trạng trong kỳ, từ đó giúp bộ phận quản lý đánh giá được hiệu quả làm việc của phòng/ban, nhân viên. Xem tại đây.
Báo cáo hoạt động_Thống kê cuộc gọi theo Đơn vị, Nhân viên Báo cáo cung cấp số liệu thống kê số lượng cuộc gọi, tổng thời gian gọi để đánh giá hoạt động gọi điện của phòng/ban, NVKD. Xem tại đây.
Báo cáo thẻ tư vấn_Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị, Nhân viên Báo cáo cung cấp số liệu thống kê số lượng thẻ tư vấn theo từng Đơn vị, Nhân viên trong kỳ, từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của phòng/ban, nhân viên.Xem tại đây.
Báo cáo thẻ tư vấn_Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị/Nhân viên và loại yêu cầu Báo cáo cung cấp số liệu thống kê số lượng thẻ tư vấn theo từng Đơn vị, Nhân viên tương ứng với từng loại yêu cầu trong kỳ, từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của phòng/ban, nhân viên. Xem tại đây.
Tin nhắn hàng loạt_Form Xem chi tiết và Chức năng gửi tin nhắn hàng loạt qua SMS Brandname – đặt lịch Hỗ trợ đặt lịch gửi tin nhắn SMS Brandname hàng loạt cho khách hàng. Xem tại đây.
Kết nối kế toán (MAKT)_Đồng bộ khách hàng là nhân viên từ MAKT về CRM Đối với doanh nghiệp bán hàng cho nhân viên của mình, hệ thống tự động đồng bộ Nhân viên trên AMIS Kế toán sang Khách hàng trên AMIS CRM. Xem tại đây.
Tra cứu tồn kho_KD mong muốn theo dõi được Số lượng đã đặt chưa giao là phát sinh từ các đơn hàng nào Khi tra cứu tồn kho, NVKD xem được nhanh danh sách đơn hàng chứa hàng hóa đã đặt chưa giao để cân đối, điều chỉnh số lượng. Xem tại đây.
Đơn hàng_KD mong muốn khi đề nghị ghi doanh số thì chia doanh số theo tỷ lệ cho NVKD khác 1 cách nhanh chóng để không mất thời gian tính toán bên ngoài rồi nhập số tiền vào như hiện tại Đáp ứng ghi doanh số cho nhiều NVKD theo tỷ lệ giúp NVKD không cần phải chia doanh số thủ công, tránh sai sót và tiết kiệm thời gian. Xem tại đây.
Đi tuyến_Theo dõi lộ trình di chuyển thực tế của NVKD. Quản lý theo dõi được lộ trình di chuyển thực tế của NVKD khi đi thị trường để kiểm soát được công việc của nhân viên. Xem tại đây.
Tiện ích 1. Chung_Form chi tiết_Tên DSLQ lấy đồng bộ theo tên phân hệ tương ứng
2. Đi tuyến_Tách riêng quyền cập nhật vị trí, bổ sung thiết lập khoảng cách gợi ý check in khách hàng. Xem tại đây.
3. Tin nhắn hàng loạt_Tab Tin nhắn_Màn hình danh sách chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt (thi công ảnh hưởng chức năng Đặt lịch)
4. Quy trình làm việc_Cho phép chạy quy trình khi có hành động cập nhật Nhiệm vụ từ AMIS Công việc
5. Hoạt động_Bổ sung điều kiện lọc Loại hoạt động tại thiết lập điều kiện khi thêm giao diện tại màn hình danh sách, tại thiết lập các quy trình tự động,…
6. Màn hình danh sách Khách hàng_Cho phép tìm kiếm nhanh theo tên viết tắt khách hàng; Cơ hội, Đơn hàng, Hoạt động, Báo giá, Đơn hàng NPP, Trả lại hàng bán hiển thị thông tin Email khách hàng và cho phép tìm kiếm nhanh
7. Thiết lập Người dùng_Cải tiến bổ sung chức năng Thêm người dùng, mặc định lọc Tất cả, Người dùng được đồng bộ thêm mới về thì mặc định quyền NVKD
8. VOIP_Trường hợp gọi đến/gọi đi số lạ, khi thêm nhanh khách hàng xong cho phép sinh luôn Đơn hàng gắn tới Khách hàng
9. Mục tiêu_Thống kê nhanh mục tiêu doanh số theo giá trị đơn hàng NPP để theo dõi doanh số của NVKD bán hàng từ NPP xuống đại lý/cửa hàng. Xem tại đây.
10. Thẻ tư vấn_Cho phép xuất khẩu toàn bộ dữ liệu đang lọc tại màn hình danh sách
11. Chung_Thông báo_Tất cả các push thông báo tại góc phải dưới màn hình hỗ trợ nhấn vào tương tự khi nhấn vào quả chuông
12. Thiết lập phân hệ và trường_Cho phép thiết lập bắt buộc khai báo Đơn vị tính trong bảng hàng hóa Cơ hội, Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Trả lại hàng bán, Đơn hàng NPP. Xem tại đây.
13. Quy trình làm việc, quy trình chăm sóc_Cải tiến hành động thêm thẻ chăm sóc,cho phép thêm thẻ chăm sóc ứng với từng hàng hóa trong đơn hàng, trộn được thông tin từ đơn hàng để đáp ứng kịch bản chăm sóc khác nhau theo từng hàng hóa
14. Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa_cho phép phân tích số lượng theo ĐVT chính/ĐVT chuyển đổi, lấy số liệu từ trả lại hàng bán, số lượng bán KM. Xem tại đây.
15. Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần_Khi xem chi tiết theo nhân viên thì theo dõi được cả các NV đang thuộc CCTC được chọn, có mục tiêu nhưng chưa phát sinh doanh số trong hiện tại. Xem tại đây.
16. Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo Đơn hàng_Bổ sung thống kê số lượng khách hàng. Xem tại đây.
17. Bàn làm việc tình hình thực hiện mục tiêu doanh số_Cho phép thống kê theo Đơn hàng, Trả lại hàng bán, bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, trước CK, sau CK, cho phép theo dõi mục tiêu tuần. Xem tại đây.
18. Báo cáo Thống kê chi tiết bán hàng, Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng, Thống kê chi tiết đơn hàng NPP_Cột số đơn hàng, Khách hàng, Nhà phân phối dạng link cho phép nhấn xem chi tiết đơn hàng.
19. Bàn làm việc Nhân viên xuất sắc_Bổ sung tham số CCTC để cho phép NVKD được xem toàn bộ nhân viên trong công ty. Xem tại đây.
20. Báo cáo thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng_Trường hợp khách hàng không sử dụng kế toán không có thông tin tại DSLQ Thực thu, quản lý mong muốn báo cáo vẫn lấy lên được theo thực thu ghi nhận trên Đơn hàng. Xem tại đây.

R41 (Ngày phát hành: 6/6/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Khách hàng_Tồn kho NPP_Cho phép khai báo số lượng tồn thực tế khi có sai lệch giữa thực tế và tính toán từ số lượng in-out (Kiểm kê) Hỗ trợ khai báo số lượng tồn thực tế hàng hóa của nhà phân phối để theo dõi chính xác tồn kho. Xem tại đây.
Khách hàng_Theo dõi báo cáo tồn kho của NPP Báo cáo cung cấp các số liệu về tồn kho hàng hóa của nhà phân phối giúp công ty theo dõi được số lượng tồn nhằm thúc đẩy nhà phân phối mua hàng. Xem tại đây.
Khách hàng_Thống kê nhanh_Theo dõi báo cáo đơn hàng (sell in) của nhà phân phối Báo cáo cung cấp các số liệu về doanh số, hàng hóa của đơn hàng công ty bán cho nhà phân phối để theo dõi được tình hình kinh doanh của công ty. Xem tại đây.
Khách hàng_Thống kê nhanh_Theo dõi báo cáo đơn hàng NPP (sell out) của nhà phân phối Báo cáo cung cấp các số liệu về về doanh số, hàng hóa của đơn hàng nhà phân phối bán cho đại lý cấp dưới để theo dõi được tình hình bán hàng của nhà phân phối. Xem tại đây.
aiMarketing_Khi đồng bộ dữ liệu từ aiMarketing về CRM thì chuyển chủ sở hữu theo quy tắc phân bổ, người dùng cụ thể, người dùng đã chăm sóc contact trùng trước đó Khi có Lead được đồng bộ từ AMIS aiMarketing về AMIS CRM thì hệ thống tự chuyển cho đúng NVKD giúp bàn giao bản ghi nhanh chóng. Xem tại đây.
AMIS khuyến mại_Quản lý CTKM mong muốn có thể thiết lập các điều kiện về hàng hóa kèm theo các chương trình đạt giá trị đơn hàng thì khuyến mại để đáp ứng đúng các chương trình đang triển khai của doanh nghiệp AMIS Khuyến mại đáp ứng chương trình khuyến mại, chương trình tích lũy cho đơn hàng đạt đồng thời giá trị đơn hàng và có hàng hóa mua kèm trong đơn hàng thì được khuyến mại tặng hàng. Xem tại đây.
Thiết lập chung Hàng hóa và đơn hàng_KD mong muốn cảnh báo nếu đơn hàng có trùng hàng hóa để tránh nhầm lẫn khi lên đơn hàng cho khách hàng Để tránh NVKD lập đơn hàng bị trùng lặp, thừa hàng hóa, phần mềm cảnh báo cho NVKD khi tạo đơn hàng có hàng hóa trùng nhau. Xem tại đây.
Báo cáo Thống kê chi tiết đơn hàng nhà phân phối Báo cáo cung cấp các số liệu thống kê đơn hàng nhà phân phối để theo dõi doanh số chi tiết bán ra của nhà phân phối. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số Bàn làm việc bổ sung báo cáo Giá trị đơn hàng theo tình trạng ghi doanh số giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi nhanh thống kê doanh số đơn hàng được ghi nhận theo phòng/ban, NVKD trực thuộc phòng/ban. Xem tại đây.
AMIS Khuyến mại_Đáp ứng CTKM, CTTL loại tặng hàng theo giá trị lũy kế từ trên xuống AMIS Khuyến mại đáp ứng chương trình khuyến mại, chương trình tích lũy triển khai khuyến mại tặng hàng theo từng mức. Xem tại đây.
Mạng xã hội_Bổ sung thiết lập kết nối Zalo ZNS qua nhà cung cấp eSMS AMIS CRM kết nối với Zalo ZNS qua nhà cung cấp eSMS để gửi tin nhắn chăm sóc tới Zalo của khách hàng. Xem tại đây.
Phân hệ Tin nhắn hàng loạt NVKD soạn và gửi tin nhắn hàng loạt qua kênh SMS Brandname, Zalo ZNS để chăm sóc khách hàng. Xem tại đây.
Tiện ích 1. Phân quyền_Cho phép phân quyền sửa trường tại bảng hàng hóa theo bố cục. Xem tại đây.
2. Phiếu bảo hành_Bổ sung chức năng Xuất khẩu
3. Đi tuyến_Ghi nhận tồn kho khi đi tuyến theo nhiều đơn vị tính. Xem tại đây.
4. Đi tuyến_Thiết lập tần suất đồng bộ vị trí người dùng, thời gian làm việc tối thiểu. Xem tại đây.
5. Bảng hàng hóa_Lấy lên giá trị tại dòng tổng với các trường mở rộng dạng số, tiền, công thức (trả dữ liệu dạng số thập phân, tiền tệ).
6. Thiết lập quy trình bán hàng_Cải tiến cho phép Thêm, sửa quy trình bán hàng, thiết lập lý do thắng thua tiện dụng hơn
7. Toolbar_Hiển thị chức năng Sắp xếp phân hệ ra bên ngoài để người dùng dễ dàng sử dụng, đổi tên thành Tùy chỉnh phân hệ
8. Khách hàng_Cho phép nhập khẩu kèm danh sách liên hệ
9. Mạng xã hội_Cho phép bỏ liên kết Facebook, Zalo với bản ghi có trên CRM trường hợp gắn nhầm thông tin khách hàng
10. Phân hệ và trường_Cho phép ngừng kích hoạt/kích hoạt bố cục. Xem tại đây.
11 Màn hình danh sách_Cải tiến Khi tìm kiếm/lọc bản ghi nếu trống dữ liệu thì show UI hướng dẫn KH chọn lại bộ lọc hoặc tìm kiếm trong thùng rác để KH dễ sử dụng, tránh quên
12. Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo Đơn hàng_Bổ sung thông tin Giá trị đơn hàng trước thuế, trước CK, Thực thu trong kỳ, tính thêm Trả lại hàng bán, Số lượng đơn hàng, Sản lượng (SL hàng hóa theo ĐVT chính). Xem tại đây.
13. Bàn làm việc Doanh số theo Đơn vị_Bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK (bao gồm giá trị trả lại), Tham số thống kê theo thành combo chọn nhiều. Xem tại đây.
14. Bàn làm việc Mục tiêu doanh số theo Đơn vị_Bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK (bao gồm giá trị trả lại), Tham số thống kê theo thành combo chọn nhiều. Xem tại đây.
15. Bàn làm việc Doanh số theo thời gian_Bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK (bao gồm giá trị trả lại), Tham số thống kê theo thành combo chọn nhiều,…Xem tại đây.
16. Bàn làm việc Mục tiêu doanh số theo thời gian_Bổ sung phân tích theo Giá trị đơn hàng, Giá trị đơn hàng trước thuế, Giá trị đơn hàng trước CK (bao gồm giá trị trả lại), Tham số thống kê theo thành combo chọn nhiều,…Xem tại đây.

R40 (Ngày phát hành: 6/5/2023)

NỘI DUNG

MÔ TẢ CHI TIẾT

Hoạt động_Cho phép đính kèm nhanh file trộn mẫu in Đơn hàng, Báo giá vào hoạt động để đồng bộ chuyển thông tin sang AMIS Công việc Hỗ trợ KD nhanh chóng tạo nhiệm vụ liên quan tới Báo giá/Đơn hàng và đính kèm luôn file trộn in Báo giá/Đơn hàng.
  • Ví dụ: Sau khi KH mua hàng, KD cần chuyển thông tin cho bộ phận kỹ thuật/giao hàng đi lắp đặt cho KH kèm phiếu giao hàng => KD có thể tạo nhiệm vụ và đính kèm luôn file in để kỹ thuật nhanh chóng theo dõi được thông tin.
*Nếu có kết nối với AMIS Công việc, hệ thống đính kèm file in và tự động đồng bộ file sang AMIS Công việc. Xem tại đây.
NVKD mong muốn khi chọn hàng hóa vào bảng hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá,… thì tự động xuống dòng để nhập luôn hàng hóa tiếp theo Cải tiến thao tác khi nhập liệu hàng hóa trong Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội,…
  • TH các thông tin hàng hóa khi lên đơn hàng không thay đổi so với danh mục, thì bật thiết lập Chọn hàng hóa liên tục. Lúc này khi chọn 1 hàng hóa xong, hệ thống tự động xuống dòng để KD chọn luôn hàng hóa tiếp theo.
  • TH KD cần kiểm tra và có thể thay đổi thông tin hàng hóa trên đơn hàng như Đơn giá, Mô tả hàng hóa, Số lượng,… thì Tắt thiết lập Chọn hàng hóa liên tục. Lúc này khi chọn 1 hàng hóa xong, hệ thống chuyển con trỏ chuột sang ô tiếp theo của dòng để KD nhập liệu
Xem tại đây.
Bàn làm việc_Chuyển vị trí tham số thời gian cho tất cả biểu đồ Quản lý chọn nhanh và xem các báo cáo trên Bàn làm việc theo cùng một khoảng thời gian. Xem tại đây.
Trộn mẫu/In_Cho phép đọc số tiền bằng chữ tiếng Anh Trên mẫu in đọc được số tiền bằng chữ tiếng Anh. Xem tại đây.
Phân hệ Đơn hàng NPP Ghi nhận và quản lý các thông tin về đơn hàng nhà phân phối bán cho đại lý, cửa hàng. Từ đó theo dõi sell-in/sell-out, tồn kho của nhà phân phối. Xem tại đây.
Báo cáo Đơn hàng_Phân tích doanh số theo hàng hóa thống kê nhiều kỳ Báo cáo cung cấp số liệu để đối chiếu được Số lượng và Doanh số của hàng hóa bán được trong nhiều kỳ (nhiều tháng, quý, năm) để tiện so sánh tình hình kinh doanh. Xem tại đây.
Bàn làm việc_Tổng quan cơ hội Bổ sung Dashboard tại bàn làm việc cung cấp các số liệu thống kê Cơ hội (Số lương cơ hội, thắng,thua, Doanh số cơ hội,…) nhằm đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh và có giải pháp xử lý kịp thời. Xem tại đây.
Lịch sử giao dịch Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ lấy lên hành động gửi Email từ aiMarketing; bổ sung DSLQ aiMarketing để theo dõi Các hoạt động gửi email cho Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ từ aiMarketing sẽ hiển thị ở thông tin lịch sử giao dịch của Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ để KD có thể theo dõi tổng quan, thống nhất toàn bộ các lần chăm sóc khách hàng . Xem tại đây.
Tiện ích 1. Xuất khẩu danh sách Khách hàng kèm danh sách Liên hệ. Xem tại đây.
2. In/Trộn mẫu Phiếu bảo hành. Xem tại đây.
3. Khi thiết lập bắt buộc khai báo 1 trường thì yêu cầu trường đó phải được hiển thị ở các giao diện Thêm, Sinh, Sửa, Thêm nhanh, Nhân bản. Xem tại đây.
4. Báo cáo động_Bổ sung dòng tổng cộng các cột dạng số. Xem tại đây.
5. Bàn làm việc_ Tổng quan nhấn vào số liệu ra danh sách chi tiết, bổ sung số liệu Giá trị trả lại, Thực thu trong kỳ, Còn phải thu, đổi Thực thu hiện tại thành Thực thu đơn hàng, Còn phải thu đơn hàng, bổ sung giải thích cách lấy số liệu. Tách 2 biểu đồ. Xem tại đây.
6. aiMarketing_Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ_Cho phép chọn nhanh vào Danh sách có sẵn để gửi. Xem tại đây.
7. Tại popup chọn mẫu email/SMS để gửi/thiết lập hành động tự động hóa cho phép thêm nhanh mẫu email/SMS. Xem tại đây.
8. Thiết lập điều kiện tại giao diện, các quy trình,… thì điều kiện lọc trường dạng Ngày/giờ, Ngày, Tìm kiếm, Danh sách, Người dùng lấy lên được đầy đủ như bộ lọc tại màn hình danh sách.

R39 (Ngày phát hành: 6/4/2023)

R38 (Ngày phát hành: 15/3/2023)

R37 (Ngày phát hành: 22/2/2023)

R36 (Ngày phát hành: 4/2/2023)

R35 (Ngày phát hành: 5/1/2023)

R34 (Ngày phát hành: 1/12/2022)

R33 (Ngày phát hành: 12/11/2022)

R32 (Ngày phát hành: 19/10/2022)

R31 (Ngày phát hành: 28/9/2022)

R30 (Ngày phát hành: 15/8/2022)

R29.1 (Ngày phát hành: 13/7/2022)

R29 (Ngày phát hành: 21/5/2022)

R28 (Ngày phát hành: 5/5/2022)

R27 (Ngày phát hành: 31/3/2022)

R26 (Ngày phát hành: 24/2/2022)

R25 (Ngày phát hành: 21/1/2022)

R24.1 (Ngày phát hành: 18/12/2021)

R24 (Ngày phát hành: 27/11/2021)

R23 (Ngày phát hành: 30/10/2021)

R22 (Ngày phát hành: 7/10/2021)

R21 (Ngày phát hành: 15/9/2021)

R20 (Ngày phát hành: 24/08/2021)

R19 (Ngày phát hành: 21/7/2021)

R18 (Ngày phát hành: 3/7/2021)

R17 (Ngày phát hành: 18/6/2021)

R16 (Ngày phát hành: 29/5/2021)

R15 (Ngày phát hành: 15/5/2021)

R14 (Ngày phát hành: 27/4/2021)

R13 (Ngày phát hành:10/4/2021)

R12 (Ngày phát hành: 27/03/2021)

R11 (Ngày phát hành: 13/3/2021)

R10 (Ngày phát hành: 4/3/2021)

R9 (Ngày phát hành: 23/1/2021)

R8 (Ngày phát hành: 12/1/2020)

R7.1 (Ngày phát hành: 28/12/2020)

R7 (Ngày phát hành: 22/12/2020)

R6 (Ngày phát hành: 07/12/2020)

R5.1 (Ngày phát hành: 21/11/2020)

R5 (Ngày phát hành: 14/11/2020)

R4 (Ngày phát hành: 29/10/2020)

R3 (Ngày phát hành: 16/10/2020)

R2 (Ngày phát hành: 29/09/2020)

R1 (Ngày phát hành: 10/09/2020)

 

Cập nhật 29/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng