1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đặt mua ứng dụng AMIS CRM, AMIS Khuyến mại

Hướng dẫn đặt mua ứng dụng AMIS CRM, AMIS Khuyến mại

I. Hướng dẫn đặt mua ứng dụng AMIS CRM

Hướng dẫn đặt mua trên phần mềm(Mua mới, Gia hạn)

1. Mua mới ứng dụng

Trên AMIS CRM, anh/chị nhấn Nâng cấp ngay.

Ở trang Báo giá sản phẩm, anh/chị chọn gói sản phẩm phù hợp và nhấn Mua ngay.

Anh/Chị có thể chọn mua thêm người dùng (ở mục Tài nguyên mua thêm), mua thêm gói đào tạo (ở mục Dịch vụ mua kèm).

Nhấn Xác nhận.

Nhấn Mua hàng để tiến hành mua ứng dụng.

Khai báo thông tin Đối tượng nhận hóa đơnNgười mua hàng.

Chọn Phương thức thanh toán. Sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng.

Nhấn Thanh toán.

Anh/Chị thực hiện thanh toán theo phương thức đã chọn để hoàn tất mua mới ứng dụng.

2. Gia hạn ứng dụng

Trên AMIS CRM, anh/chị nhấn Gia hạn ngay.

Ở trang Thông tin gia hạn, anh/chị kiểm tra lại các thông tin gói sản phẩm, thông tin nhận hóa đơn của doanh nghiệp.

Nếu có sai sót, anh/chị nhấn Chỉnh sửa để sửa lại.

Chọn Phương thức thanh toán. Sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng.

Nhấn Thanh toán.

Anh/Chị thực hiện thanh toán theo phương thức đã chọn để hoàn tất gia hạn ứng dụng.

3. Mua ứng dụng từ thông tin Giấy phép sử dụng

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng và chọn Giấy phép sử dụng.

Màn hình hiển thị thông tin Giấy phép sử dụng ứng dụng CRM của doanh nghiệp anh/chị. Nhấn Mua ngay để mua ứng dụng.

Trường hợp mua mới ứng dụng CRM: Xem hướng dẫn ở mục 1

Trường hợp gia hạn ứng dụng CRM: Xem hướng dẫn ở mục 2

Hướng dẫn đặt mua trên website giới thiệu

Anh/Chị có thể Đăng ký dùng thử sản phẩm để trải nghiệm các tính năng nổi bật của phần mềm trước khi tiến hành Đặt mua sản phẩm.

1. Lần đầu Đăng ký trải nghiệm

Truy cập vào website giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS http://amis.misa.vn. Sau đó chọn mục Sản phẩm và chọn sản phẩm AMIS CRM.

Nhấn Dùng thử miễn phí để đăng ký tài khoản.

Khai báo các thông tin đăng ký tài khoản dùng thử.

Lưu ý:

  • Khách hàng đăng ký dùng thử thành công, MISA sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và tạo tài khoản cho khách hàng. 
  • Sau khi MISA tạo tài khoản thành công, khách hàng mở hòm thư Email được khai báo khi đăng ký ở trên để lấy thông tin tài khoản truy cập. Khách hàng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào chương trình.

Lưu ý: Trường hợp không thấy có thư thông báo kích hoạt tài khoản trong hộp thư, người dùng có thể vào phần Spam của hòm thư để kiểm tra thư rác.

2. Đặt mua sản phẩm

Truy cập vào website giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS http://amis.misa.vn. Sau đó chọn mục Sản phẩm và chọn sản phẩm AMIS CRM.

Nhấn Mua ngay để tiến hành mua ứng dụng.

Ở trang Báo giá sản phẩm, anh/chị chọn gói sản phẩm phù hợp và nhấn Mua ngay.

Anh/Chị có thể chọn mua thêm người dùng (ở mục Tài nguyên mua thêm), mua thêm gói đào tạo (ở mục Dịch vụ mua kèm).

Nhấn Xác nhận.

Nhấn Mua hàng để tiến hành mua ứng dụng.

Khai báo thông tin Đối tượng nhận hóa đơnNgười mua hàng.

Chọn Phương thức thanh toán. Sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng.

Nhấn Thanh toán.

Anh/Chị thực hiện thanh toán theo phương thức đã chọn để hoàn tất mua mới ứng dụng.

Sau khi thanh toán thành công, MISA sẽ gửi email thông báo về việc anh/chị đã thanh toán trực tuyến đơn hàng phần mềm AMIS CRM và MISA sẽ thực hiện cấp tài nguyên cho anh/chị theo đúng nội dung đơn hàng.

II. Hướng dẫn đặt mua ứng dụng AMIS Khuyến mại

Lưu ý:

  • Để mua và sử dụng được AMIS Khuyến mại, anh/chị phải mua đồng thời cả ứng dụng AMIS CRM.
  • Số lượng người dùng của AMIS Khuyến mại phải bằng số lượng người dùng của AMIS CRM.
Hướng dẫn đặt mua trên phần mềm (Mua mới/Gia hạn)

1. Mua mới ứng dụng

Trên AMIS Khuyến mại, anh/chị nhấn Nâng cấp ngay.

Các thao tác tiếp theo tương tự thao tác mua mới ứng dụng AMIS CRM.

2. Gia hạn ứng dụng

Trên AMIS Khuyến mại, anh/chị nhấn Gia hạn ngay.

Các thao tác tiếp theo tương tự thao tác mua mới ứng dụng AMIS CRM.

Hướng dẫn đặt mua trên website giới thiệu

Anh/Chị có thể Đăng ký dùng thử sản phẩm để trải nghiệm các tính năng nổi bật của phần mềm trước khi tiến hành Đặt mua sản phẩm.

1. Lần đầu Đăng ký trải nghiệm

Truy cập vào website giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS http://amis.misa.vn. Sau đó chọn mục Sản phẩm và chọn sản phẩm AMIS Khuyến mại.

Nhấn Dùng thử miễn phí để đăng ký tài khoản.

Các thao tác tiếp theo tương tự thao tác đăng ký dùng thử AMIS CRM.

2. Đặt mua sản phẩm

Truy cập vào website giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS http://amis.misa.vn. Sau đó chọn mục Sản phẩm và chọn sản phẩm AMIS Khuyến mại.

Nhấn Mua ngay để tiến hành mua ứng dụng.

Các thao tác tiếp theo tương tự thao tác đặt mua ứng dụng AMIS CRM.

Cập nhật 21/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng