1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Các câu hỏi theo luồng nghiệp vụ

 1. Muốn xem thông tin chi tiết của Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng (ví dụ như: các nhiệm vụ, cơ hội, đơn hàng của Khách hàng,…)
 2. Làm thế nào để sắp xếp danh sách bản ghi theo một trường thông tin?
 3. Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha vào Đơn hàng như thế nào?
 4. Làm cách nào để sửa bảng thông tin hàng hóa khi đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi/ Đã ghi?
 5. Làm cách nào để QLKD từ chối ghi doanh số?
 6. Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?
 7. Thông tin trong các phân hệ Ao cơ hội, Khách hàng,..thay đổi thế nào trên CRM khi thay đổi phòng ban của nhân viên trên HRM?
 8. Tiềm năng khi đã được sinh Cơ hội, Khách hàng thì còn ở Tiềm năng không?
 9. Xem nhanh lịch sử giao dịch như thế nào?
 10. Làm thế nào để tra cứu lại tên trường trước khi đổi?
 11. Làm thế nào khi chuyển đổi từ Tiềm năng sang Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ báo có trường thông tin không được để trống?
 12. Tại sao đã giao mục tiêu doanh số/sản phẩm chi tiết cho từng nhân viên theo từng tháng nhưng khi xem cả phòng, công ty theo quý, năm lại không có số liệu?
 13. Làm thế nào khi đề nghị ghi doanh số Đơn hàng báo “Đơn hàng không thể đề nghị ghi doanh số do Đơn vị thực hiện có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty/Chi nhánh/VP Đại diện”?

2. Các câu hỏi liên quan đến kết nối hệ thống khác

 1. Làm thế nào khi thiết lập Email báo không thành công?
 2. Có thể sử dụng Email cá nhân để gửi hàng loạt Email marketing được không?
 3. Làm thế nào khi danh mục có ở AMIS Kế toán nhưng không có ở AMIS CRM?
 4. Tại sao khi chia sẻ Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng lại không tìm thấy tên của 1 người dùng để chia sẻ?
 5. Tại sao ở AMIS Kế toán đã làm phiếu xuất kho, thu tiền nhưng ở AMIS CRM vẫn hiện chưa giao, chưa thu?
 6. Tại sao số liệu công nợ khách hàng ở ACT và AMIS CRM khác nhau?
 7. Tại sao số liệu tồn kho ở ACT và AMIS CRM khác nhau?
 8. Làm thế nào để thêm trường mở rộng chung trên AMIS CRM lấy sang được ACT?
 9. Làm thế nào để thêm trường mở rộng chi tiết trong bảng thông tin hàng hóa trên AMIS CRM lấy sang được ACT?
 10. Làm thế nào khi đã làm Đơn hàng trên AMIS CRM nhưng không sang AMIS Kế toán?
 11. Làm thế nào khi không đồng bộ được Khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM?
 12. Cơ chế đồng bộ Nhân viên bán hàng của Khách hàng trên AMIS Kế toán sang Chủ sở hữu của Khách hàng trên AMIS CRM như thế nào?
 13. Cơ chế đồng bộ cơ cấu tổ chức giữa AMIS CRM (bản Platform), AMIS Kế toán và AMIS Hệ thống khi chuyển đổi từ SME lên AMIS Kế toán như thế nào?
 14. Tại sao đã kết nối với tổng đài điện thoại VoIP nhưng vẫn không thể thực hiện cuộc gọi trên AMIS CRM?

3. Khác

 1. AMIS CRM có thể dùng được trên Chrome, Firefox mới không?
 2. Tại sao NVKD lại nhìn thấy Khách hàng, Đơn hàng,… của NVKD khác?
 3. Tại sao người dùng đăng nhập vào phần mềm thì bị quay trở lại trang tin tức của AMIS.VN?
 4. Tại sao cơ cấu tổ chức không đồng bộ từ AMIS.VN về AMIS CRM?
Cập nhật 01/07/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng