1. Trang chủ
  2. Thông tin trong các phân hệ Ao cơ hội, Khách hàng,..thay đổi thế nào trên CRM khi thay đổi phòng ban của nhân viên trên HRM?

Thông tin trong các phân hệ Ao cơ hội, Khách hàng,..thay đổi thế nào trên CRM khi thay đổi phòng ban của nhân viên trên HRM?

Trả lời:

Khi thay đổi phòng, ban của nhân viên trên HRM thì các thông tin trong phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Ao cơ hội sẽ được mang sang phòng ban mới, quản lý bên phòng ban mới nhìn thấy thông tin này.

Tuy nhiên, thông tin ở phân hệ Cơ hội, Đơn hàng thì vẫn giữ nguyên ở phòng ban cũ

Trong trường hợp NVKD có nhu cầu chuyển thông tin ở phân hệ Cơ hội, Đơn hàng sang phòng ban mới, NVKD vào phân hệ Cơ hội, Đơn hàng, sau đó tích chọn vào trường thông tin muốn bàn giao. Nhấn Bàn giao cơ hội.

Giao diện Bàn giao công việc hiển thị, lựa chọn chủ sở hữu là tên của mình. Nhấn Bàn giao công việc.

Sau khi Bàn giao công việc xong, hệ thống tự cập nhật lại thông tin trong Cơ hội, Đơn hàng theo phòng ban hiện tại của NVKD.

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?