Video

Danh sách video AMIS CRM (88)
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM (Marketing – Bán hàng)
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM Mobile
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý, theo dõi đi tuyến
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quy trình làm việc tự động
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với Tổng đài điện thoại VoIP
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Theo dõi đi tuyến trên mobile
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Phân quyền xem dữ liệu của danh sách liên quan
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Gắn thẻ màu
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Nhiều người phê duyệt bản ghi trong cùng cấp
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Cảnh báo khi lập đơn hàng con có số lượng vượt quá số lượng hàng hóa tương ứng trên đơn hàng cha
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Xem nhanh thông tin hàng hóa trên danh sách Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn/Cơ hội
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Áp dụng hành động trong quy trình làm việc khi có dữ liệu đồng bộ từ AMIS Kế toán/AMIS ACT/AMIS aiMarketing
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Đồng bộ Trả lại hàng bán giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Bảo mật dữ liệu nhạy cảm (SĐT, Email khách hàng,…) trong doanh nghiệp
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý hàng hóa theo bộ
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giao và quản lý mục tiêu khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Báo cáo Thống kê độ phủ khách hàng theo thị trường
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS aiMarketing để gửi Email Marketing cho khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý bảo hành của hàng hóa
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Đơn giá bán của hàng hóa tự động lấy theo đơn giá bán gần nhất cho khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Tùy chỉnh trường trong bảng thông tin hàng hóa lấy dữ liệu từ danh mục Hàng hóa
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Cải tiến giao diện Bàn làm việc
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý đơn hàng nhà phân phối
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Tự động xếp hạng khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Bán hàng qua Đối tác, Cộng tác viên, Khách hàng cũ giới thiệu
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Thêm cột trên báo cáo tính toán từ các cột số liệu có sẵn
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Khách hàng tự đặt hàng và theo dõi đơn hàng trên Cổng thông tin
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS WeSign để gửi ký đơn hàng, báo giá
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA hỗ trợ hoạt động bán hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS Quy trình để gửi yêu cầu phê duyệt mua hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với Shopee để đồng bộ thông tin đơn hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Thêm nhanh khách hàng bằng trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Hiển thị mã QR thanh toán trên phiếu in đơn hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Sắp xếp phân hệ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi lịch làm việc của cá nhân/nhóm
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quy trình chăm sóc
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quy trình phê duyệt
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quản lý hàng bán trả lại
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cho phép gửi thông báo tới người dùng trên web và mobile khi thêm/sửa/xoá bản ghi
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tùy chỉnh Mẫu in/trộn
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cảnh báo/Không cho phép NVKD lập đơn hàng có hàng hóa vượt quá số lượng tồn hoặc số lượng có thể đặt
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Gửi email kèm chân chữ ký
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tự động gửi SMS
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chia sẻ thẻ dùng chung cho phòng ban/cơ cấu tổ chức/người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cảnh báo khi khách hàng mua hàng vượt quá hạn mức nợ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  In báo giá/đơn hàng có thông tin hàng hóa nhóm theo 1 loại tiêu chí
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi Lịch sử gửi SMS cho khách hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi danh sách hình ảnh check in của nhân viên khi đi thị trường
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chọn nhóm nhiều người dùng khi gửi email hoặc thêm nhiệm vụ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chọn nhanh NV trong danh sách những NV gần đây mà người dùng đã bàn giao
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Gửi email/Gửi SMS/Thông báo đến cấp quản lý
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quét mã QR để lưu thông tin khách hàng vào danh bạ/quay số gọi điện
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chuyển tiếp cuộc gọi khi nhận cuộc gọi đến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Bắt buộc NVKD check out khi đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Áp dụng đồng thời chương trình khuyến mại và chương trình tích lũy
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Sử dụng các mức thuế GTGT khác
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tự động gửi email cho khách hàng và giao nhiệm vụ cho NVKD khi có đơn hàng mới
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Giao diện Kanban
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Lập lộ trình đi tuyến bán hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Thực hiện đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi kết quả đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tùy chỉnh phân hệ mặc định
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Xây dựng cơ cấu tổ chức và người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Thiết lập Hàng hóa và đơn hàng
 • video
  play
  Tiện ích
  Ẩn/Hiện cột thông tin trên màn hình danh sách
 • video
  play
  Tiện ích
  Tùy chỉnh số lượng bản ghi hiển thị trên màn hình danh sách
 • video
  play
  Tiện ích
  Đính kèm nhanh file ảnh/ảnh chụp màn hình
 • video
  play
  Tiện ích
  Xem nhật ký thay đổi của bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Ghim giao diện
 • video
  play
  Tiện ích
  Ẩn/Hiện trường thông tin không có dữ liệu trong chi tiết bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Tìm kiếm trường thông tin trong chi tiết bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Xem nhanh thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn
 • video
  play
  Tiện ích
  Cho phép nhận thông báo khi người dùng đang không làm việc tại tab/trình duyệt
 • video
  play
  Tiện ích
  Sao chép thông tin hàng hóa từ file Excel vào phần mềm
 • video
  play
  Tiện ích
  Lọc các bản ghi theo trường thông tin
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Giới thiệu AMIS Khuyến mại
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Đáp ứng chương trình khuyến mại cho hàng hóa nhiều đơn vị tính
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập chương trình khuyến mại khi khách hàng mua cùng lúc nhiều hàng hóa
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập và áp dụng chương trình khuyến mại theo điều kiện tích lũy
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình khuyến mại khi mua đạt số lượng hàng hóa thì giảm tiền trên đơn giá
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập số tiền giảm/số lượng hàng tặng tối đa của chương trình khuyến mại, tích lũy
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình khuyến mại, Chương trình tích lũy có điều kiện khuyến mại dựa vào Tổng tiền sau thuế
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình trả thưởng
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Tích điểm cho khách hàng và đổi điểm thành quà tặng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM (Marketing – Bán hàng)
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giới thiệu AMIS CRM Mobile
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý, theo dõi đi tuyến
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quy trình làm việc tự động
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với Tổng đài điện thoại VoIP
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Theo dõi đi tuyến trên mobile
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Phân quyền xem dữ liệu của danh sách liên quan
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Gắn thẻ màu
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Nhiều người phê duyệt bản ghi trong cùng cấp
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Cảnh báo khi lập đơn hàng con có số lượng vượt quá số lượng hàng hóa tương ứng trên đơn hàng cha
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Xem nhanh thông tin hàng hóa trên danh sách Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn/Cơ hội
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Áp dụng hành động trong quy trình làm việc khi có dữ liệu đồng bộ từ AMIS Kế toán/AMIS ACT/AMIS aiMarketing
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Đồng bộ Trả lại hàng bán giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Bảo mật dữ liệu nhạy cảm (SĐT, Email khách hàng,…) trong doanh nghiệp
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý hàng hóa theo bộ
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Giao và quản lý mục tiêu khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Báo cáo Thống kê độ phủ khách hàng theo thị trường
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS aiMarketing để gửi Email Marketing cho khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý bảo hành của hàng hóa
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Đơn giá bán của hàng hóa tự động lấy theo đơn giá bán gần nhất cho khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Tùy chỉnh trường trong bảng thông tin hàng hóa lấy dữ liệu từ danh mục Hàng hóa
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Cải tiến giao diện Bàn làm việc
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Quản lý đơn hàng nhà phân phối
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Tự động xếp hạng khách hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Bán hàng qua Đối tác, Cộng tác viên, Khách hàng cũ giới thiệu
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Thêm cột trên báo cáo tính toán từ các cột số liệu có sẵn
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Khách hàng tự đặt hàng và theo dõi đơn hàng trên Cổng thông tin
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS WeSign để gửi ký đơn hàng, báo giá
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA hỗ trợ hoạt động bán hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với AMIS Quy trình để gửi yêu cầu phê duyệt mua hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Kết nối với Shopee để đồng bộ thông tin đơn hàng
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Thêm nhanh khách hàng bằng trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA
 • video
  play
  Giới thiệu tính năng
  Hiển thị mã QR thanh toán trên phiếu in đơn hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Sắp xếp phân hệ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi lịch làm việc của cá nhân/nhóm
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quy trình chăm sóc
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quy trình phê duyệt
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quản lý hàng bán trả lại
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cho phép gửi thông báo tới người dùng trên web và mobile khi thêm/sửa/xoá bản ghi
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tùy chỉnh Mẫu in/trộn
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cảnh báo/Không cho phép NVKD lập đơn hàng có hàng hóa vượt quá số lượng tồn hoặc số lượng có thể đặt
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Gửi email kèm chân chữ ký
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tự động gửi SMS
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chia sẻ thẻ dùng chung cho phòng ban/cơ cấu tổ chức/người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Cảnh báo khi khách hàng mua hàng vượt quá hạn mức nợ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  In báo giá/đơn hàng có thông tin hàng hóa nhóm theo 1 loại tiêu chí
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi Lịch sử gửi SMS cho khách hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi danh sách hình ảnh check in của nhân viên khi đi thị trường
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chọn nhóm nhiều người dùng khi gửi email hoặc thêm nhiệm vụ
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chọn nhanh NV trong danh sách những NV gần đây mà người dùng đã bàn giao
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Gửi email/Gửi SMS/Thông báo đến cấp quản lý
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Quét mã QR để lưu thông tin khách hàng vào danh bạ/quay số gọi điện
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Chuyển tiếp cuộc gọi khi nhận cuộc gọi đến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Bắt buộc NVKD check out khi đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Áp dụng đồng thời chương trình khuyến mại và chương trình tích lũy
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Sử dụng các mức thuế GTGT khác
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tự động gửi email cho khách hàng và giao nhiệm vụ cho NVKD khi có đơn hàng mới
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Giao diện Kanban
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Lập lộ trình đi tuyến bán hàng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Thực hiện đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Theo dõi kết quả đi tuyến
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Tùy chỉnh phân hệ mặc định
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Xây dựng cơ cấu tổ chức và người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn sử dụng
  Thiết lập Hàng hóa và đơn hàng
 • video
  play
  Tiện ích
  Ẩn/Hiện cột thông tin trên màn hình danh sách
 • video
  play
  Tiện ích
  Tùy chỉnh số lượng bản ghi hiển thị trên màn hình danh sách
 • video
  play
  Tiện ích
  Đính kèm nhanh file ảnh/ảnh chụp màn hình
 • video
  play
  Tiện ích
  Xem nhật ký thay đổi của bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Ghim giao diện
 • video
  play
  Tiện ích
  Ẩn/Hiện trường thông tin không có dữ liệu trong chi tiết bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Tìm kiếm trường thông tin trong chi tiết bản ghi
 • video
  play
  Tiện ích
  Xem nhanh thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn
 • video
  play
  Tiện ích
  Cho phép nhận thông báo khi người dùng đang không làm việc tại tab/trình duyệt
 • video
  play
  Tiện ích
  Sao chép thông tin hàng hóa từ file Excel vào phần mềm
 • video
  play
  Tiện ích
  Lọc các bản ghi theo trường thông tin
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Giới thiệu AMIS Khuyến mại
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Đáp ứng chương trình khuyến mại cho hàng hóa nhiều đơn vị tính
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập chương trình khuyến mại khi khách hàng mua cùng lúc nhiều hàng hóa
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập và áp dụng chương trình khuyến mại theo điều kiện tích lũy
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình khuyến mại khi mua đạt số lượng hàng hóa thì giảm tiền trên đơn giá
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Thiết lập số tiền giảm/số lượng hàng tặng tối đa của chương trình khuyến mại, tích lũy
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình khuyến mại, Chương trình tích lũy có điều kiện khuyến mại dựa vào Tổng tiền sau thuế
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Chương trình trả thưởng
 • video
  play
  AMIS Khuyến mại
  Tích điểm cho khách hàng và đổi điểm thành quà tặng