1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để thêm trường mở rộng chi tiết trong bảng thông tin hàng hóa trên AMIS Bán hàng lấy sang được ACT?

Làm thế nào để thêm trường mở rộng chi tiết trong bảng thông tin hàng hóa trên AMIS Bán hàng lấy sang được ACT?

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh/Phân hệ và trường.

Chọn phân hệ Đơn hàng.

Ở tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Thêm trường.

Thiết lập các thông tin và nhấn Tiếp theo.

Khai báo các thuộc tính của trường thông tin và nhấn Đồng ý để lưu lại.

Sau đó, trên AMIS Kế toán, vào Đơn đặt hàng. Nhấn biểu tượng để hiển thị Tùy chỉnh giao diện.

Tích chọn ở trường mở rộng tương ứng đã thiết lập trên AMIS Bán hàng (ví dụ: trên CRM thiết lập là Trường mở rộng 4 thì trên ACT cũng chọn trường mở rộng 4).

Đổi tên trường tại cột Tên cột trên giao diện tương ứng tên trường đã thiết lập trên CRM và nhấn Cất.

Như vậy, ở Đơn đặt hàng trên AMIS Kế toán đã hiển thị thông tin Trường mở rộng tùy chỉnh.

Cập nhật 26/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận