1. Trang chủ
  2. Tại sao số liệu tồn kho ở ACT và AMIS Bán hàng khác nhau?

Tại sao số liệu tồn kho ở ACT và AMIS Bán hàng khác nhau?

Nguyên nhân:

1. Do mã hàng hóa giữa ACT và CRM không thông nhau

Tức là, trên CRM thêm Mã hàng hóa A và bên ACT cũng tự thêm Mã hàng hóa A -> Dẫn đến 2 mã khách hàng độc lập nhau.

Cách gộp 2 mã hàng hóa tương tự cách gộp 2 mã khách hàng xem tại đây.

2. Do kết nối AMIS Bán hàng nhầm sang dữ liệu Kế toán khác (không phải dữ liệu kế toán đang dùng)

Cách kiểm tra:

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS Bán hàng cùng 1 dữ liệu kế toán mới là đúng.

3. Do tài khoản đang đăng nhập bị hạn chế phân quyền kho

Khi tài khoản bị hạn chế phân quyền kho, tài khoản sẽ không xem được số lượng tồn kho ở kho bị hạn chế.

Cách kiểm tra phân quyền sử dụng kho:

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối/AMIS.VN – Kế toán.

Chọn tab Phân quyền kho và xem mục Phân quyền ở các dòng kho tương ứng.

Cập nhật 20/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận