1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để thêm trường mở rộng chung trên AMIS Bán hàng lấy sang được ACT?

Làm thế nào để thêm trường mở rộng chung trên AMIS Bán hàng lấy sang được ACT?

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh/Phân hệ và trường.

Vào phân hệ Đơn hàng.

Ở tab Trường, nhấn Thêm trường.

Chọn Bố cục, Loại trường và tích chọn Kết nối với kế toán. Sau đó nhấn Tiếp theo.

Khai báo các thông tin của trường và nhấn Đồng ý để hoàn thành thêm trường.

Sau đó, trên AMIS Kế toán, anh/chị vào Đơn đặt hàng.

Nhấn biểu tượng để hiển thị Tùy chỉnh giao diện.

Tại mục Thông tin bổ sung, tích chọn Trường mở rộng thứ 1 (tích nhiều trường mở rộng nếu muốn thêm nhiều trường (chỉ thêm tối đa 10 trường)).

Đổi tên trường tại cột Tên cột trên giao diện tương ứng với tên trường trên AMIS Bán hàng.

Nhấn Cất. Khi đó, trường mở rộng trên AMIS Bán hàng đã hiển thị trên AMIS Kế toán.

Cập nhật 26/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận