1. Trang chủ
  2. Làm thế nào khi không đồng bộ được Khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS Bán hàng?

Làm thế nào khi không đồng bộ được Khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS Bán hàng?

Tình huống:

Không đồng bộ được Khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS Bán hàng mặc dù đã kết nối cùng dữ liệu kế toán.

Bản ghi Khách hàng Mr Khoa – Hương Trà trên AMIS Kế toán
Trên AMIS Bán hàng thiếu bản ghi Khách hàng

Nguyên nhân:

Trong trường hợp trên, anh/chị đang thiết lập Liên hệ, Khách hàng trên AMIS Kế toán được đánh dấu là Khách hàng cá nhân nên sẽ đồng bộ qua Liên hệ của AMIS Bán hàng.

Anh/Chị xem thêm về luồng nghiệp vụ giữa AMIS Bán hàng và AMIS Kế toán tại đây.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận