1. Trang chủ
  2. Tại sao cơ cấu tổ chức không đồng bộ từ AMIS.VN về AMIS Bán hàng?

Tại sao cơ cấu tổ chức không đồng bộ từ AMIS.VN về AMIS Bán hàng?

AMIS Bán hàng là phần mềm đáp ứng các nghiệp vụ chủ yếu của bộ phận bán hàng do đó hệ thống chỉ đồng bộ Cơ cấu tổ chức có liên quan tới Kinh doanh. Ngoài AMIS.VN được hiểu là các cơ cấu tổ chức có tích Lĩnh vực hoạt động là Kinh doanh.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?