1. Trang chủ
  2. Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha

Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha

Chức năng này hỗ trợ người dùng chọn hàng hóa có sẵn từ danh sách hàng hóa trong Báo giá, Đơn hàng cha gắn với Đơn hàng giúp tối ưu hóa quá trình nhập thông tin hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Thêm/Sửa/Sinh trong phân hệ Đơn hàng, người dùng thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Tại mục Thông tin chung, chọn Báo giá/Đơn hàng cha chứa hàng hóa muốn lựa chọn (có thể chọn đồng thời)

Bước 2: Tại mục Thông tin hàng hóa, nhấn Chọn hàng hóa từ

Bước 3: Tích chọn hàng hóa (có thể chọn nhiều hàng hóa cùng lúc)

  • Nếu ở Bước 1 chỉ điền Báo giá hoặc Đơn hàng cha: Tích chọn hàng hóa.
  • Nếu ở Bước 1 điền đồng thời Báo giá và Đơn hàng cha: Trong giao diện Chọn hàng hóa từ, chọn Báo giá/Đơn hàng cha để hiển thị hàng hóa tương ứng. Sau đó, tích chọn hàng hóa.

Bước 4: Nhấn Đồng ý để hoàn thành: Hệ thống thực hiện hiển thị hàng hóa đã được chọn vào bảng Thông tin hàng hóa

Lưu ý: Nếu người dùng để trống thông tin Báo giá/Đơn hàng cha ở phần Thông tin chung thì khi hiển thị giao diện chọn hàng hóa tương ứng sẽ không có dữ liệu.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?