1. Trang chủ
  2. Tại sao người dùng đăng nhập vào phần mềm thì bị quay trở lại trang tin tức của AMIS.VN?

Tại sao người dùng đăng nhập vào phần mềm thì bị quay trở lại trang tin tức của AMIS.VN?

Nguyên nhân:

  • Tài khoản của người dùng này đang bị ngừng kích hoạt hoặc không được phân quyền vai trò nào trong AMIS Bán hàng
  • Người dùng này không được chọn phòng ban là 1 cơ cấu tổ chức tồn tại trên phần mềm.

Giải pháp phòng ngừa:

  • Khi tạo mới domain, hệ thống AMIS Bán hàng mặc định tài khoản đăng ký sử dụng ban đầu sẽ là tài khoản Quản trị hệ thống. Nếu muốn xóa tài khoản này thì cần phải phân quyền cho 1 tài khoản khác là quản trị hệ thống của AMIS Bán hàng rồi mới thực hiện xóa người dùng.
  • Khi thực hiện kích hoạt tài khoản, lưu ý phải chọn vai trò và kiểm tra phòng ban của người dùng đã có đẩy đủ trên AMIS Bán hàng chưa.
  • Khi thực hiện xóa 1 cơ cấu tổ chức tại thiết lập chung của AMIS, lưu ý cần chuyển toàn bộ nhân viên đang thuộc phòng ban đó về 1 cơ cấu tổ chức khác cũng được tích là Kinh doanh để đảm bảo đồng bộ về AMIS Bán hàng. (Không khuyến khích xóa cơ cấu tổ chức khi đã có nhiều phát sinh, nên tạo cơ cấu mới và ngừng theo dõi cơ cấu cũ)

Xử lý khi không đăng nhập được:

  • Trường hợp mất tài khoản quản trị hệ thống quy nhất, vui lòng liên hệ với MISA để được trợ giúp.
  • Trường hợp có tài khoản quản trị hệ thống thì kiểm tra các thông tin trên đảm bảo đã đầy đủ trên AMIS Bán hàng.
Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?