1. Trang chủ
  2. Làm thế nào khi danh mục có ở AMIS Kế toán nhưng không có ở AMIS Bán hàng?

Làm thế nào khi danh mục có ở AMIS Kế toán nhưng không có ở AMIS Bán hàng?

Anh/Chị thực hiện kiểm tra theo các cách dưới đây:

Cách 1: Kiểm tra danh sách bản ghi hiển thị trong danh mục

Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào phân hệ muốn xem và chọn giao diện Tất cả để hiển thị tất cả bản ghi.

Cách 2: Kiểm tra phân quyền mức độ truy cập của tài khoản đang đăng nhập

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Phân quyền/Người dùng.

Di chuột vào dòng chứa tên người dùng đang đăng nhập mà thiếu danh mục và nhấn Sửa.

Kiểm tra mức truy cập dữ liệu của người dùng.

Cách 3: Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việcĐang kết nối với AMIS Bán hàng cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

Cách 4: Kiểm tra đồng bộ dữ liệu (hàng hóa) từ AMIS Kế toán sang AMIS Bán hàng

Trên AMIS Kế toán, vào Thiết lập/Kết nối ứng dụng/ Thiết lập đồng bộ dữ liệu.

Tại mục Đồng bộ dữ liệu danh mục, anh/chị kiểm tra các nhóm hàng hóa đồng bộ từ AMIS Kế toán sang AMIS Bán hàng đã chọn đủ chưa. Nếu chưa, anh/chị chọn các nhóm hàng hóa cần đồng bộ và nhấn Đồng ý.

Cách 5: Kiểm tra trong Thùng rác

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu/Thùng rác.

Chọn danh mục và kiểm tra xem mã bị thiếu có trong thùng rác không. Nếu có, anh/chị thực hiện khôi phục bằng cách tích chọn các bản ghi và nhấn Khôi phục.

Cách 6: Kiểm tra đồng bộ mã dữ liệu

Trên AMIS Kế toán, vào danh mục cần tìm và tìm mã danh mục đang có trên Kế toán mà Bán hàng không có. Anh/chị thực hiện sửa mã dữ liệu bằng cách thêm 1 kí tự bất kỳ (ví dụ như thêm đuôi ABC) và lưu lại.

Sau đó, trên AMIS Bán hàng, kiểm tra xem mã dữ liệu có hiển thị kèm đuôi ABC không. Nếu có, anh/chị chỉnh sửa bỏ đuôi ABC trong mã dự liệu và tiếp tục thực hiện công việc.

Cách 7: Kiểm tra dữ liệu ngừng theo dõi

Anh/Chị kiểm tra xem dữ liệu danh mục có đang tích chọn Ngừng theo dõi không. Nếu có, thực hiện sửa bỏ tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 27/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận