1. Trang chủ
  2. Tại sao ở AMIS Kế toán đã làm phiếu xuất kho, thu tiền nhưng ở AMIS Bán hàng vẫn hiện chưa giao, chưa thu?

Tại sao ở AMIS Kế toán đã làm phiếu xuất kho, thu tiền nhưng ở AMIS Bán hàng vẫn hiện chưa giao, chưa thu?

Nguyên nhân: Trên AMIS Kế toán khi làm phiếu xuất kho, thu tiền phải tham chiếu Đơn đặt hàng với số Đơn hàng tương ứng trên AMIS Bán hàng.

Ví dụ:

Đơn hàng DH0000086 ở Kế toán đã làm phiếu xuất kho, thu tiền nhưng trên CRM thông tin Tình trạng giao hàng là Chưa giao hàng, số tiền Thực thu = 0.

Lúc này, anh/chị cần kiểm tra phiếu xuất kho, chứng từ thu tiền trên AMIS Kế toán có cột Đơn đặt hàng đã tham chiếu đến số đơn hàng DH0000086 chưa.

Như trong hình, ở phiếu xuất kho trên Kế toán đã có cột Đơn đặt hàng với số đơn hàng trùng khớp trên CRM.

Nếu anh/chị không thấy cột Đơn đặt hàng thì thực hiện sửa để hiển thị cột này lên bằng cách:

  • Tại giao diện chứng từ phiếu xuất kho/thu tiền, nhấn biểu tượng để hiển thị Tùy chỉnh giao diện.
  • Nhấn Hiển thị thêm.
  • Tích chọn tại dòng Đơn đặt hàng và nhấn Cất.

Khi đó, cột Đơn đặt hàng sẽ hiển thị trên chứng từ phiếu xuất kho/thu tiền. Anh/Chị điền thông tin số đơn đặt hàng đã xuất kho, thu tiền tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp xuất kho/thu tiền của nhiều đơn hàng cùng một lúc, anh/chị thực hiện tách mỗi đơn hàng thành 1 dòng rồi tham chiếu số Đơn hàng tương ứng vào cột Đơn đặt hàng.

Cập nhật 16/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận