1. Trang chủ
  2. Làm thế nào khi chuyển đổi từ Tiềm năng sang Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ cảnh báo có trường thông tin không được để trống?

Làm thế nào khi chuyển đổi từ Tiềm năng sang Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ cảnh báo có trường thông tin không được để trống?

Ví dụ: Khi chuyển đổi tiềm năng báo Email không được để trống.

Nguyên nhân:

1. Do Tiềm năng không khai báo thông tin Email, nhưng trên Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội lại yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin Email

Cách khắc phục:

TH1: Nếu cần sử dụng thông tin email

Người dùng quay lại bản ghi Tiềm năng khai báo thông tin Email và thực hiện chuyển đổi lại.

TH2: Nếu không cần sử dụng thông tin email

Người dùng vào sửa bố cục của Khách hàng, Liên hệ, Ao cơ hội và bỏ tích chọn Bắt buộc khai báo tại trường thông tin Email.

(Hướng dẫn thao tác sửa bố cục xem tại đây)

Sau đó thực hiện chuyển đổi lại.

2. Do chưa ghép tiềm năng chuyển đổi/ghép trường sinh

Cách khắc phục: Hướng dẫn chi tiết xem tại mục 1.2.2 (ghép tiềm năng chuyển đổi) và 1.2.3 (ghép trường sinh) tại đây.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận