1. Trang chủ
  2. Tại sao đã giao mục tiêu doanh số/sản phẩm chi tiết cho từng nhân viên theo từng tháng nhưng khi xem cả phòng, công ty theo quý, năm lại không có số liệu?

Tại sao đã giao mục tiêu doanh số/sản phẩm chi tiết cho từng nhân viên theo từng tháng nhưng khi xem cả phòng, công ty theo quý, năm lại không có số liệu?

Trả lời:

Phần mềm không tự tổng hợp số liệu mục tiêu tổng của phòng ban, công ty theo tháng, quý, năm từ mục tiêu giao cho từng nhân viên theo từng tuần, tháng.

Bởi vì, mục tiêu giao cho từng nhân viên có thể giao nhiều hơn mục tiêu tổng giao cho cả phòng ban, công ty hoặc tùy thuộc chính sách của công ty lại có mục tiêu tổng khác so với mục tiêu từng nhân viên hơn.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận