1. Trang chủ
  2. Cơ chế đồng bộ cơ cấu tổ chức giữa AMIS Bán hàng (bản Platform), AMIS Kế toán và AMIS Hệ thống khi chuyển đổi từ SME lên AMIS Kế toán như thế nào?

Cơ chế đồng bộ cơ cấu tổ chức giữa AMIS Bán hàng (bản Platform), AMIS Kế toán và AMIS Hệ thống khi chuyển đổi từ SME lên AMIS Kế toán như thế nào?

Trả lời:

Khi chuyển đổi dữ liệu từ SME lên AMIS Kế toán thì ở SME đã có danh mục Cơ cấu tổ chức sẵn nên phần mềm sẽ đồng bộ toàn bộ sang AMIS Kế toán và không tự đồng bộ CCTC sang AMIS Hệ thống.

Để đồng bộ CCTC, anh/chị thực hiện:

Bước 1: Trên AMIS Hệ thống

Vào Thông tin công ty/Cơ cấu tổ chức.

Anh/Chị so sánh với CCTC trên AMIS Kế toán. Nếu thiếu thì thực hiện Thêm cơ cấu.

Bước 2: Trên AMIS Kế toán

Vào Thiết lập/Danh mục/Cơ cấu tổ chức. Chọn Tiện ích/Đồng bộ với AMIS Hệ thống.

Thực hiện ghép CCTC của Kế toán và hệ thống với nhau để phần mềm đồng bộ chính xác.

Bước 3: Trên AMIS Bán hàng

Vào Thiết lập/Thông tin tổ chức.

Ở tab Cơ cấu tổ chức, nhấn Cập nhật từ Platform.

Cập nhật 30/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận