1. Trang chủ
 2. Tại sao NVKD lại nhìn thấy Khách hàng, Đơn hàng,… của NVKD khác?

Tại sao NVKD lại nhìn thấy Khách hàng, Đơn hàng,… của NVKD khác?

Người dùng trong AMIS Bán hàng khi có quyền Xem tại một phân hệ sẽ nhìn được các bản ghi sau:

 • Có chủ sở hữu của người dùng đó (Riêng đối với Đơn hàng thì có Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số là người dùng đó).
 • Có chủ sở hữu (Riêng đối với Đơn hàng thì là Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số). là người dùng thuộc Cơ cấu tổ chức mà người dùng đó có quyền truy cập dữ liệu theo thiết lập người dùng.
 • Bản ghi được chia sẻ cho người dùng/Cơ cấu tổ chức quyền Xem.
 • Bản ghi được tích Dùng chung
 • Bản ghi được chia sẻ theo thiết lập quy tắc chia sẻ.

Các bước kiểm tra tại sao NVKD lại nhìn thấy bản ghi của NVKD khác:

 • Kiểm tra chủ sở hữu bản ghi. Lưu ý trường hợp nếu trường chủ sở hữu bị quản trị hệ thống đổi tên thành trường khác, để tra cứu đúng trường thông tin chủ sở hữu truy cập mục Thiết lập/Phân hệ và trường => Chọn đúng phân hệ cần kiểm tra và chọn tab Trường. Sau đó kiểm tra cột Trường mặc định. Chi tiết tại đây.
 • Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu và phòng ban của chủ sở hữu. Chi tiết tại đây.
 • Xem danh sách người dùng/Cơ cẩu tổ chức được chia sẻ quyền. (Mở chi tiết bản ghi, nhấn chức năng Chia sẻ để kiểm tra).
 • Kiểm tra trường Dùng chung. Xem chi tiết bản ghi, trường dùng chung có được tích hay không. Nếu có tích thì tất cả người dùng hệ thống đều có toàn quyền với bản ghi.
 • Kiểm tra thiết lập quy tắc chia sẻ. Nếu phân hệ có quyền truy cập là Chỉ xem hoặc Xem/Sửa/Xóa thì toàn bộ bản ghi trong phân hệ người dùng đều nhìn thấy không quan tâm chủ sở hữu.
Cập nhật 11/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?