1. Khai báo thông tin người dùng

1.1. Thiết lập CCTC và người dùng trên AMIS

Người dùng cần thiết lập cơ cấu tổ chức và người dùng trên hệ thống AMIS trước khi phân quyền trong AMIS Bán hàng.

1.1.1. Thiết lập Cơ cấu tổ chức

 • Phiên bản AMIS Platform: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Phiên bản AMIS.VN V2: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1.1.2. Thiết lập người dùng

 • Phiên bản AMIS.VN Platform: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Phiên bản AMIS.VN V2:

Trên giao diện wall, nhấn biểu tượng

Vào Phân quyền truy cập.

Nhấn Thêm mới để thêm mới nhân viên. Khai báo các thông tin của nhân viên, sau đó nhấn Hoàn thành.

Tại danh sách nhân viên, nhấn chuột phải tại dòng chứa nhân viên và chọn Kích hoạt tài khoản.

Thiết lập mật khẩu khi kích hoạt tài khoản, sau đó nhấn Đồng ý.

1.2. Khai báo thông tin người dùng trên AMIS Bán hàng

Để bắt đầu sử dụng, doanh nghiệp cần khai báo và phân quyền cho các phòng ban, nhóm, nhân viên truy cập vào phần mềm. Nội dung khai báo gồm 2 phần chính Phân quyền cho người dùng Thiết lập nhóm. Cụ thể như sau:

1.2.1. Phân quyền cho người dùng

Cho phép phân quyền cho nhân viên theo vị trí phòng/ban và vai trò trên phần mềm AMIS Bán hàng.

Cách thực hiện:

 • Trên giao diện AMIS CRM 2.0, nhấn vào biểu tượng để hiển thị Thiết lập.
 • Vào Người dùng/Người dùng.

Tại tab Danh sách người dùng, bạn có thể lọc danh sách người dùng trên phần mềm theo các trạng thái Tất cảĐang kích hoạt và Ngừng kích hoạt.

Để phân quyền vai trò người dùng bạn thực hiện như sau:

 • Trên Danh sách người dùng, bạn lọc danh sách theo Tất cả.
 • Tìm kiếm người dùng muốn phân quyền (có thể tìm kiếm theo Tên hoặc Mã nhân viên).
 • Di chuột tới dòng người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn biểu tượng để Sửa.
 • Lựa chọn Mức độ truy cập dữ liệu và Vai trò của người dùng muốn phân quyền. Nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi phân quyền cho người dùng, bạn kích hoạt tài khoản người dùng đó bằng cách Bật/Tắt lựa chọn tại cột Trạng thái tương ứng với dòng thông tin người dùng muốn kích hoạt.

Hệ thống hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản.

Lưu ý:

 • Sau khi được cấp quyền xong, người dùng cần đăng xuất khỏi hệ thống AMIS CRM, sau đó đăng nhập lại.
 • Trong trường hợp không tìm thấy nhân viên cần phân quyền, bạn vào Chọn người dùng

Chọn Người dùng từ AMIS.VN (nhấn  để hiển thị danh sách người dùng trên AMIS.VN); chọn Mức truy cập dữ liệu; chọn Vai trò của người dùng.

1.2.2. Thiết lập nhóm

Chức năng Thiết lập nhóm giúp phân chia các nhân viên vào đúng các phòng ban của công ty. Để sử dụng chức năng này, phải đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống hoặc những tài khoản được phân quyền quản lý người dùng.

1.2.2.1. Thêm nhóm

Giúp tạo các phòng ban, nhóm theo cơ cấu tổ chức của công ty. Cụ thể thao tác như sau:

 • Trên giao diện AMIS CRM 2.0, nhấn vào biểu tượng để hiển thị Thiết lập.
 • Vào Người dùng/Người dùng.
 • Chọn tab Nhóm, nhấn Thêm nhóm.
 • Nhập thông tin Tên nhómMô tả nhóm.
 • Chọn Kiểu nguồn nhóm: Người dùng, Cơ cấu tổ chức, Nhóm

Mục Có sẵn sẽ hiển thị theo Kiểu nguồn nhóm được lựa chọn:

 • Người dùng: lấy lên danh sách toàn bộ Tên người dùng trong danh sách người dùng kích hoạt tại Thiết lập/Người dùng/Người dùng/Danh sách người dùng theo lần sửa gần nhất.
 • Cơ cấu tổ chức: lấy lên danh sách Cơ cấu tổ chức tại Thiết lập/Người dùng/Thiết lập bảo mật/Cơ cấu tổ chức.
 • Nhóm: lấy lên danh sách toàn bộ Tên nhóm theo thứ tự sắp xếp trong Danh sách Nhóm theo lần sửa gần nhất tại Thiết lập/Người dùng/Người dùng/Nhóm.
 • Tích chọn thông tin từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.
 • Nhất Cất để hoàn thành.

1.2.2.2. Sửa/Xóa nhóm

Cách 1: Di chuột tới dòng nhóm tương ứng, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Sửa/Xóa.

Cách 2: Nhấn vào dòng nhóm tương ứng để hiển thị giao diện Thông tin nhóm. Tại đây, nhấn Sửa/Xóa để sửa thông tin.

Cập nhật 23/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger