1. Trang chủ
  2. Cơ chế đồng bộ Nhân viên bán hàng của Khách hàng trên AMIS Kế toán sang Chủ sở hữu của Khách hàng trên AMIS Bán hàng như thế nào?

Cơ chế đồng bộ Nhân viên bán hàng của Khách hàng trên AMIS Kế toán sang Chủ sở hữu của Khách hàng trên AMIS Bán hàng như thế nào?

Tình huống 1:

Trên AMIS Kế toán, thêm mã khách hàng KH00006 và khai báo thông tin Nhân viên bán hàng là Hồ Trang.

Sau khi thêm xong trên AMIS Kế toán sẽ tự động đồng bộ mã khách hàng này sang AMIS Bán hàng và hiển thị thông tin Chủ sở hữu là Hồ Trang như hình.

Tình huống 2:

Trên AMIS Kế toán, thêm mã khách hàng KH00007 nhưng bỏ trống không khai báo thông tin Nhân viên bán hàng.

Sau khi thêm xong trên AMIS Kế toán sẽ tự động đồng bộ mã khách hàng này sang AMIS Bán hàng và không có thông tin Chủ sở hữu (vì không khai báo ở Kế toán).

Tuy nhiên, nếu anh/chị vào lại AMIS Kế toán để chọn Nhân viên bán hàng hoặc Nhập khẩu cập nhật thêm thông tin này thì trên AMIS Bán hàng sẽ không cập nhật lại thông tin Chủ sở hữu. Bởi, cơ chế của phần mềm chỉ đồng bộ thông tin Chủ sở hữu ở lần đồng bộ đầu tiên để tránh ảnh hưởng tới các tính năng, quy tắc chia sẻ, thiết lập khác.

Trong tình huống này, để cập nhật được Chủ sở hữu cho bản ghi Khách hàng, anh/chị có thể làm theo 2 cách:

Cách 1 (áp dụng nếu cập nhật số lượng ít)

Trên AMIS Bán hàng, vào phân hệ Khách hàng.

Tích chọn các bản ghi bị thiếu thông tin Chủ sở hữu và chọn Bàn giao công việc.

 

Chọn Người thực hiện là Chủ sở hữu các bản ghi và tích chọn các công việc cần bàn giao.

Sau đó nhấn Bàn giao công việc để cập nhật và bàn giao công việc của các bản ghi cho Chủ sở hữu được chọn.

Cách 2 (áp dụng nếu cập nhật số lượng nhiều)

Trên AMIS Bán hàng, tại phân hệ Khách hàng, anh/chị thực hiện lọc các bản ghi có thông tin Chủ sở hữu bị trống.

Tích chọn các bản ghi đó và chọn Xuất khẩu.

Tại file excel vừa xuất khẩu, anh/chị xóa 2 dòng trắng đầu tiên sao cho dòng đầu tiên là dòng tiêu đề (Mã khách hàng, Tên khách hàng,…).

Ở cột Chủ sở hữu, điền mã của Chủ sở hữu tương ứng với từng khách hàng.

Sau đó lưu file lại.

Tại màn hình danh sách khách hàng, nhấn Nhập khẩu.

Thực hiện Nhập khẩu với tệp nguồn là file excel chứa thông tin Chủ sở hữu vừa sửa (Chọn loại Nhập khẩu là Cả hai),

Ở bước Chủ sở hữu, anh/chị phải chọn Từ tệp nhập khẩu cột Chủ sở hữu.

 

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận