1. Trang chủ
  2. Sửa bảng thông tin hàng hóa khi đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi/ Đã ghi

Sửa bảng thông tin hàng hóa khi đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi/ Đã ghi

Khi đơn hàng chưa ghi nhận, NVKD mong muốn vẫn có thể sửa lại các thông tin kể cả bảng thông tin hàng hóa nếu có sai sót.

Hướng dẫn thực hiện

Ở phân hệ Đơn hàng, nhấn Thêm. Tại giao diện Thêm Đơn hàng, chọn Sửa bố cục.

Hoặc vào Thiết lập/Tùy chỉnh Phân hệ và trường, di chuột vào dòng phân hệ Đơn hàng, nhấn biểu tượng và chọn Bố cục.

Ở mục Thông tin hàng hóa, nhấn biểu tượng để hiển thị thiết lập.

Thiết lập bằng cách tích chọn ở dòng:

  • Tích chọn Sửa khi trạng thái đề nghị ghi để khi đơn hàng có trạng thái là Đề nghị ghi thì vẫn sửa được thông tin hàng hóa
  • Tích chọn Sửa khi trạng thái đã ghi để khi đơn hàng có trạng thái là Đã ghi thì vẫn sửa được thông tin hàng hóa

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Khi thiết lập thành công, ở chi tiết đơn hàng có tình trạng là Đề nghị ghi (đối với thiết lập Sửa khi trạng thái Đề nghị ghi) hoặc Đã ghi (đối với thiết lập Sửa khi trạng thái Đã ghi):

Ở tab Hàng hóa hoặc ở mục Thông tin hàng hóa (trong tab Thông tin chi tiết), nhấn Cập nhật hàng hóa để sửa lại thông tin hàng hóa.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?