1. Trang chủ
 2. R15 (Ngày phát hành: 15/5/2021)

R15 (Ngày phát hành: 15/5/2021)

 1. Bàn làm việc_Thay đổi lại mặc định mang đi các biểu đồ trong Bàn làm việc/Tình hình Kinh doanh mang đi
 2. Tiềm năng, Liên hệ, Ao cơ hội_NVKD mong muốn nhanh chóng tìm kiếm Zalo của KH để trao đổi
 3. Cho phép trộn mẫu in thông tin mã quy cách của hàng hóa trong Đơn hàng để gửi KH
 4. Cho phép Ngừng theo dõi Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng
 5. SideBar Lịch sử giao dịch_Cho phép sửa/xóa nhanh nhiệm vụ, cuộc gọi, lịch hẹn
 6. CRM Platform_Khi thay đổi phòng ban thì các bản ghi đã phát sinh (trừ Đơn hàng, Cơ hội, báo giá, hóa đơn) tự chuyển sang phòng ban mới
 7. Khách hàng,Cơ hội_Cho phép KD theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách. Cải tiến lại hiển thị trên màn hình danh sách KH, Cơ hội
 8. Tách nút Gắn thẻ, Bỏ thẻ, Chọn vào Chiến dịch, Email Marketing, Lộ trình đi tuyến ngoài màn hình danh sách khi tích chọn
 9. Chào hàng_Form xem rút gọn_Thay đổi lại giao diện bỏ thông tin chi tiết, thay đổi thông tin tóm tắt, bổ sung hành động gửi Email
 10. Cơ hội_Cho phép chuyển nhanh giai đoạn cơ hội ở ngoài màn hình danh sách
Cập nhật 08/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận