1. Trang chủ
  2. Cho phép theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách

Cho phép theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách

Chức năng cho phép NVKD theo dõi nhanh thông tin liên hệ của Khách hàng, Cơ hội tại màn hình danh sách.

Hướng dẫn thực hiện

  • Trên màn hình danh sách của Khách hàng, Cơ hội, tab Liên hệ tại thanh bên phải hiển thị thông tin liên hệ của bản ghi được chọn.
  • Để Sửa/Xóa thông tin Liên hệ, di chuột vào dòng thông tin và nhấn biểu tượng tương ứng để thực hiện Sửa/Xóa.
  • Để thêm nhanh liên hệ, nhấn biểu tượng và khai báo các thông tin. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
Cập nhật 14/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?