1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm Zalo của khách hàng để trao đổi

Tìm kiếm Zalo của khách hàng để trao đổi

Chức năng cho phép NVKD nhanh chóng tìm kiếm Zalo của khách hàng để liên lạc, trao đổi.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Liên hệ/Tiềm năng/Ao cơ hội, người dùng nhấn vào thông tin Zalo của khách hàng: Hệ thống tự động tìm kiếm Zalo của khách hàng trên Zalo web.

Khi người dùng nhập thông tin Điện thoại di động thì hệ thống tự động lấy dữ liệu sang trường Zalo. Người dùng có thể sửa lại thông tin Zalo của khách hàng.

Cập nhật 01/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?