1. Trang chủ
  2. Trải nghiệm giao diện mới của Chào hàng

Trải nghiệm giao diện mới của Chào hàng

AMIS Bán hàng hiện đã có giao diện mới khi xem rút gọn của bản ghi Chào hàng.

Để trải nghiệm giao diện mới, người dùng nhấn biểu tượng và chọn Trải nghiệm giao diện mới.

Tại màn hình chính hiển thị:

  • Thông tin tóm tắt: hiển thị thông tin tóm tắt của khách hàng
  • Các tab thông tin: hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng. Nhấn biểu tượng để sắp xếp các tab theo nhu cầu của người dùng.
  • Các chức năng: Sinh cơ hội, Sửa, Chọn vào chiến dịch, Loại bỏ, Phân công

Tại thanh bên phải hiển thị:

  • Thêm công việc: Cuộc gọi, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Gửi Email
  • Hoạt động: hiển thị thông tin hoạt động trong Lịch sử giao dịch của khách hàng
  • Thông tin: cập nhật tình trạng chào hàng và ghi chú

Lưu ý: Để quay về giao diện cũ, người dùng nhấn biểu tượng và chọn Quay về giao diện cũ.

Cập nhật 14/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

icon messenger