5. Cơ hội

Cơ hội là thông tin quan trọng nhất để tạo doanh thu thực sự cho doanh nghiệp.

Tất cả cơ hội phải trải qua một Quy trình bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu bằng việc xác định triển vọng và kết thúc với triển vọng được thắng hoặc thua. Thiết lập quy trình bán hàng Tại đây

Các công việc cụ thể khi làm việc với 1 cơ hội sẽ được hướng dẫn cụ thể như sau:

5.1. Thêm mới Cơ hội

Phần mềm cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm Cơ hội: Nhập thủ công tất cả thông tin của Cơ hội, thực hiện thêm lần lượt từng Cơ hội.

Thêm hàng loạt Cơ hội bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Cơ hội có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Cơ hội: Hệ thống cho phép chuyển đổi Tiềm năng thành Liên hệ, Khách hàng và Cơ hội trên trang chi tiết tiềm năng.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Cơ hội

Vào phân hệ Cơ hội, nhấn 

Trên giao diện Thêm cơ hội, khai báo các thông tin cơ hội.

Bảng thông tin hàng hóa

 • Cho phép sao chép thông tin Kho, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Thuế suất, Đơn giá sau thuế của hàng hóa xuống dòng dưới.
  • Trên bảng Thông tin hàng hóa, chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới => Chọn các cột sao chép dữ liệu => Sao chép
  • Lưu ý : Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới

Nhấn Cất.

Nhân bản Cơ hội

Trên danh sách cơ hội, nhấp đúp chuột trái vào cơ hội cần nhân bản.

Trong biểu mẫu chi tiết cơ hội, nhấn  , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản cơ hội. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.

5.2. Quản lý Cơ hội

5.2.1. Danh sách Cơ hội

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Cơ hội trên ứng dụng AMIS CRM.

5.2.1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5.2.1.2. Bộ lọc Cơ hội

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5.2.1.3. Chức năng hàng loạt

1. Tại phân hệ Cơ hội, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạtCập nhật hàng loạtQuản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

5.2.1.4. Chức năng cho từng bản ghi

 • Nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Danh sách Cơ hội.
 • Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

1. Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Cơ hội. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Thêm công việc

 • Thêm nhiệm vụ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Cơ hội. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
 • Thêm lịch hẹn: Cho phép người dùng được phân quyền tạo các Lịch hẹn cần làm với Cơ hội, khi xem thông tin chi tiết bản ghi Cơ hội. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
 • Thêm cuộc gọi: Cho phép người dùng được phân quyền thực hiện các cuộc gọi cần làm với Cơ hội khi cần thiết. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.

3. Bàn giao công việc

 • Chọn chức năng Bàn giao công việc, sau đó chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng  để chọn Cơ cấu tổ chức).
 • Người dùng tích chọn các hoạt động muốn bàn giao công việc, sau đó nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành. Khi thực hiện bàn giao thành công, hệ thống tự động gửi emai thông báo cho người nhận bàn giao công việc.

4. Chọn vào chiến dịch: Cho phép người dùng thêm các Cơ hội đã được tích chọn trên danh sách vào Chiến dịch.

 • Khi nhấn Chọn vào chiến dịch, chương trình sẽ hiển thị danh sách chiến dịch.
 • Người dùng chọn Chiến dịch, sau đó nhấn Chọn để thêm Cơ hội đó vào Chiến dịch.
 • Ngoài ra, người dùng có thể Thêm nhanh chiến dịch hoặc Thêm Chào hàng ngay trên giao diện Chọn chiến dịch bằng cách chọn chức năng tương ứng.

5. Nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

6. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

7. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi (biểu tượng )

5.2.1.5. Chuyển nhanh giai đoạn cơ hội

Cho phép NVKD chuyển nhanh giai đoạn cho nhiều cơ hội cùng lúc trên màn hình danh sách.

Hướng dẫn thực hiện

 • Tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn Chuyển giai đoạn.
 • Chọn giai đoạn muốn chuyển và nhấn Cập nhật để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với giai đoạn Kết thúc thắng/Kết thúc thua, người dùng phải cập nhật thêm thông tin Ngày kỳ vọng/kết thúcLý do thắng/thua.

5.2.2. Chi tiết bản ghi Cơ hội

5.2.2.1. Các chức năng trong chi tiết bản ghi cơ hội

1. Nhấn vào thông tin Tên cơ hội hoặc Tên chiến dịch bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2. Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng  để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

3. Nhấn Sửa để cập nhật điểm số cho Cơ hội. Hoặc có thể Sửa chấm điểm theo từng tiêu chí chấm điểm.

4. Thực hiện Cập nhật giai đoạn của Cơ hội trên giao diện Chi tiết bản ghi bằng cách nhấn trực tiếp vào icon để chuyển giai đoạn.

Hoặc Sửa nhanh trường Giai đoạn trên Thông tin chi tiết Cơ hội.

5.2.2.2. Danh sách liên quan

Tại chi tiết bản ghi Cơ hội, trong phần Danh sách liên quan:

 • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
 • Có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng  xuất hiện khi bạn di chuột qua tên Danh sách liên quan.
 • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng  bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Trong danh sách liên quan Nội dung trao đổi, khi người dùng thêm 1 nội dung trao đổi, người thực hiện và người sinh cơ hội của Cơ hội sẽ nhận được thông báo, ngoại trừ người đang thao tác.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

5.2.2.3. Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5.2.2.4. Sinh Báo giá, Đơn hàng từ Cơ hội

 • Từ giao diện Danh sách Cơ hội, tích chọn cơ hội muốn sinh Báo giá hoặc Đơn hàng, sau đó nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.
 • Hoặc từ giao diện Chi tiết cơ hội, nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

Lưu ý: Có thể sinh hàng loạt Đơn hàng từ Cơ hội bằng cách tích chọn các bản ghi muốn sinh, sau đó nhấn Sinh đơn hàng

Cập nhật 14/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger