1. Trang chủ
 2. Tiện ích chung

Tiện ích chung

 1. Nhập khẩu
 2. Xuất khẩu
 3. Tự động gộp trùng
 4. Ghi chú và tệp đính kèm
 5. Kiểm tra trùng và gộp
 6. Xóa hàng loạt
 7. Bàn giao công việc
 8. Cập nhật thông tin
 9. Gộp trùng
 10. Tìm kiếm nhanh
 11. Chia sẻ
 12. In/Trộn mẫu
 13. Quản lý thẻ
 14. Gắn thẻ
 15. In nhãn thư
 16. Tùy chỉnh giao diện
 17. Thiết lập bộ lọc
 18. Giao diện Kanban
 19. Thiết lập bố cục
 20. Tùy chỉnh tóm tắt
 21. Tùy chỉnh danh sách liên quan
 22. Xem nhật ký thay đổi của bản ghi
 23. Lịch làm việc
 24. Thông báo
 25. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin trên màn hình danh sách
 26. Phím tắt sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa
 27. Sao chép dữ liệu hàng hóa cho các dòng bên dưới trong bảng thông tin hàng hóa ở Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng
 28. Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha
 29. Thiết lập hiển thị danh sách phân hệ theo người dùng
 30. Tra cứu nhanh đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội
 31. Tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) của người dùng
 32. Cho phép nhanh chóng khôi phục dữ liệu trong trường hợp Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác
 33. Tìm kiếm Zalo của khách hàng để trao đổi
 34. Cho phép theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách
 35. Sử dụng phím tắt Ctrl + S để Lưu bản ghi
 36. Thêm nhanh Liên hệ trong DSLQ Liên hệ
 37. Kiểm tra trùng bản ghi mới khi Chuyển đổi tiềm năng/Nhận xử lý ao cơ hội
 38. Tùy chỉnh các trường thông tin tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi theo nhu cầu người dùng
 39. Cho phép tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn
 40. Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa
 41. Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị
 42. Chọn hàng hóa theo mã quy cách vào Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn
 43. Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột tại màn hình danh sách
 44. Xem tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ trên màn hình danh sách
 45. Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi Hoạt động, Cơ hội, Ao cơ hội
 46. Hiển thị thông tin Mã khách hàng tại Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Hoạt động
 47. Quét mã QR để lưu thông tin khách hàng vào danh bạ/quay số gọi điện
 48. Paste ảnh để đính kèm file vào Tài liệu đính kèm, Ghi chú
 49. Đánh dấu hàng hóa khuyến mại/trưng bày/dùng thử
 50. Lọc Báo giá/Đơn hàng theo trạng thái duyệt
 51. Sao chép dữ liệu từ Excel để thêm nhanh vào bảng thông tin hàng hóa
Cập nhật 12/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?