1. Trang chủ
 2. Tiện ích chung

Tiện ích chung

 1. Nhập khẩu

 2. Xuất khẩu

 3. Tự động gộp trùng

 4. Ghi chú và Tài liệu đính kèm

 5. Kiểm tra trùng và gộp

 6. Xóa hàng loạt

 7. Bàn giao công việc

 8. Cập nhật thông tin

 9. Gộp trùng

 10. Tìm kiếm nhanh

 11. Chia sẻ

 12. In/Trộn mẫu

 13. Quản lý thẻ

 14. Gắn thẻ

 15. In nhãn thư

 16. Tùy chỉnh giao diện

 17. Thiết lập bộ lọc

 18. Giao diện Kanban

 19. Thiết lập bố cục

 20. Tùy chỉnh tóm tắt

 21. Tùy chỉnh danh sách liên quan

 22. Xem nhật ký thay đổi của bản ghi

 23. Lịch làm việc

 24. Thông báo

 25. Quản lý chia sẻ

 26. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin trên màn hình danh sách

 27. Phím tắt sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa

 28. Sao chép dữ liệu hàng hóa cho các dòng bên dưới trong bảng thông tin hàng hóa

 29. Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha

 30. Thiết lập hiển thị danh sách phân hệ theo người dùng

 31. Tra cứu nhanh đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội

 32. Tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) của người dùng

 33. Khôi phục dữ liệu trong trường hợp Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác

 34. Tìm kiếm Zalo của khách hàng để trao đổi

 35. Theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách

 36. Sử dụng phím tắt Ctrl + S để lưu bản ghi

 37. Thêm nhanh Liên hệ trong Danh sách liên quan Liên hệ

 38. Kiểm tra trùng bản ghi mới khi Chuyển đổi tiềm năng/Nhận xử lý ao cơ hội

 39. Cho phép tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn

 40. Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa

 41. Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị

 42. Chọn hàng hóa theo mã quy cách vào Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn

 43. Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột tại màn hình danh sách

 44. Xem tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ trên màn hình danh sách

 45. Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi Hoạt động, Cơ hội, Ao cơ hội

 46. Hiển thị thông tin Mã khách hàng tại Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Hoạt động

 47. Quét mã QR để lưu thông tin khách hàng vào danh bạ/quay số gọi điện

 48. Đánh dấu hàng hóa khuyến mại/trưng bày/dùng thử

 49. Lọc Báo giá/Đơn hàng theo trạng thái duyệt

 50. Sao chép dữ liệu từ Excel để thêm nhanh vào bảng thông tin hàng hóa

 51. Xem thông tin hàng hóa trên màn hình danh sách Đơn hàng/Đơn hàng NPP/Báo giá/Hóa đơn/Cơ hội

 52. Theo dõi các thông tin Ngày tương tác gần nhất, Số ngày chưa tương tác, Số ngày chưa mua hàng,… của Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ

 53. Sử dụng phím tắt Ctrl + P để in Đơn hàng/Báo giá

 54. Hiển thị nhiều thông tin ở trường nhiều dòng trong bảng thông tin hàng hóa

 55. Xem file trong Tài liệu đính kèm/Ghi chú ngay trên phần mềm mà không cần tải về

 56. Chọn hàng hóa liên tục vào bảng hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội

 57. Thiết lập Bật/Tắt thông báo của hệ thống

 58. Thiết lập hiển thị màu sắc của trường thông tin dạng Danh sách

 59. Tùy chỉnh màu sắc của trạng thái của các Hoạt động

 60. Giới hạn người dùng truy cập vào AMIS CRM trong khoảng thời gian hoặc tại địa chỉ IP cụ thể

 61. Chia sẻ mẫu in dùng chung cho phòng ban, NVKD

 62. Khai báo, cập nhật, theo dõi vị trí khách hàng (theo kinh độ, vĩ độ)

 63. Trợ lý trí tuệ nhân tạo AVA trên AMIS CRM

 64. Hiển thị mã QR thanh toán trên mẫu in đơn hàng, báo giá, hóa đơn

 65. Tra cứu số lượng tồn kho của hàng hóa trong Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn

Cập nhật 18/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng