1. Trang chủ
 2. Tiện ích chung

Tiện ích chung

 1. Nhập khẩu
 2. Xuất khẩu
 3. Tự động gộp trùng
 4. Ghi chú và Tài liệu đính kèm
 5. Kiểm tra trùng và gộp
 6. Xóa hàng loạt
 7. Bàn giao công việc
 8. Cập nhật thông tin
 9. Gộp trùng
 10. Tìm kiếm nhanh
 11. Chia sẻ
 12. In/Trộn mẫu
 13. Quản lý thẻ
 14. Gắn thẻ
 15. In nhãn thư
 16. Tùy chỉnh giao diện
 17. Thiết lập bộ lọc
 18. Giao diện Kanban
 19. Thiết lập bố cục
 20. Tùy chỉnh tóm tắt
 21. Tùy chỉnh danh sách liên quan
 22. Xem nhật ký thay đổi của bản ghi
 23. Lịch làm việc
 24. Thông báo
 25. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin trên màn hình danh sách
 26. Phím tắt sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa
 27. Sao chép dữ liệu hàng hóa cho các dòng bên dưới trong bảng thông tin hàng hóa
 28. Chọn hàng hóa có sẵn từ Báo giá/Đơn hàng cha
 29. Thiết lập hiển thị danh sách phân hệ theo người dùng
 30. Tra cứu nhanh đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội
 31. Tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) của người dùng
 32. Khôi phục dữ liệu trong trường hợp Thêm/Sửa bản ghi trùng với 1 bản ghi trong thùng rác
 33. Tìm kiếm Zalo của khách hàng để trao đổi
 34. Theo dõi nhanh thông tin Liên hệ ngay tại màn hình danh sách
 35. Sử dụng phím tắt Ctrl + S để lưu bản ghi
 36. Thêm nhanh Liên hệ trong Danh sách liên quan Liên hệ
 37. Kiểm tra trùng bản ghi mới khi Chuyển đổi tiềm năng/Nhận xử lý ao cơ hội
 38. Cho phép tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn
 39. Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa
 40. Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị
 41. Chọn hàng hóa theo mã quy cách vào Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn
 42. Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột tại màn hình danh sách
 43. Xem tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ trên màn hình danh sách
 44. Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi Hoạt động, Cơ hội, Ao cơ hội
 45. Hiển thị thông tin Mã khách hàng tại Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Hoạt động
 46. Quét mã QR để lưu thông tin khách hàng vào danh bạ/quay số gọi điện
 47. Đánh dấu hàng hóa khuyến mại/trưng bày/dùng thử
 48. Lọc Báo giá/Đơn hàng theo trạng thái duyệt
 49. Sao chép dữ liệu từ Excel để thêm nhanh vào bảng thông tin hàng hóa
 50. Xem thông tin hàng hóa trên màn hình danh sách Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn/Cơ hội
 51. Theo dõi các thông tin Ngày tương tác gần nhất, Số ngày chưa tương tác, Số ngày chưa mua hàng,… của Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ
 52. Sử dụng phím tắt Ctrl + P để in Đơn hàng/Báo giá
 53. Hiển thị nhiều thông tin ở trường nhiều dòng trong bảng thông tin hàng hóa
 54. Xem file trong Tài liệu đính kèm/Ghi chú ngay trên phần mềm mà không cần tải về
Cập nhật 29/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng