1. Trang chủ
  2. Sao chép dữ liệu hàng hóa cho các dòng bên dưới

Sao chép dữ liệu hàng hóa cho các dòng bên dưới

Trường hợp đơn hàng có nhiều dòng hàng hóa với các thông tin giống nhau, chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới hỗ trợ người dùng giảm được các thao tác nhập liệu bằng cách sao chép các thông tin: Kho, Số lượng, Đơn giá, Đơn giá sau thuế, Chiết khấu, Thuế suất từ dòng hàng hóa được chọn cho các dòng hàng hóa phía dưới.

Tại bảng thông tin hàng hóa trên các giao diện Thêm/Sửa Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, người dùng thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Tìm đến hàng hóa muốn sao chép các thông tin, nhấn biểu tượng …

Bước 2: Di chuột tới Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới

Bước 3: Tích chọn loại sao chép (có thể chọn nhiều hơn 1)

Bước 4: Nhấn Sao chép để hoàn thành: Hệ thống thực hiện sao chép các dữ liệu ở cột thông tin được chọn lấy từ dòng hàng hóa đang thao tác xuống cho tất cả các dòng hàng hóa phía dưới.

Lưu ý: Khi thực hiện sao chép dữ liệu chiết khấu, nếu dòng hàng hóa chọn thao tác người dùng chọn chiết khấu theo Tỷ lệ phần trăm thì khi sao chép xuống các dòng phía dưới cũng chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm và tính lại Tiền chiết khấu theo tỷ lệ được sao chép.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?