1. Trang chủ
  2. Cho phép tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn

Cho phép tính toán và hiển thị chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn

Tính năng cho phép hiển thị được số tiền chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng/báo giá/hóa đơn khi áp dụng chiết khấu để NVKD dễ dàng theo dõi và cập nhật đầy đủ thông tin trong chứng từ bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Mời Anh/Chị xem hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây.

Trên giao diện Thêm mới/Sửa/Sửa nhanh/Nhân bản của Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn: Tại bảng thông tin hàng hóa, sau khi chọn hàng hóa, nhấn Chiết khấu đơn hàng.

Chọn Phương pháp chiết khấu sử dụng cho đơn hàng: Chiết khấu số tiền hoặc Chiết khấu %.

  • Đối với trường hợp Chiết khấu số tiền: Khai báo thông tin số tiền chiết khấu/số tiền chiết khấu NT (nếu đơn hàng có chọn Sử dụng ngoại tệ)
  • Đối với trường hợp Chiết khấu %: Khai báo thông tin tỷ lệ % chiết khấu

Nhấn Áp dụng: Phần mềm hiển thị các thông tin chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng.

Tại dòng thông tin chiết khấu đơn hàng, anh/chị có thể thực hiện các thao tác

  • Xóa dòng thông tin chiết khấu: bằng cách di chuột vào và nhấn biểu tượng X.
  • Sửa thông tin Tiền chiết khấu/Tiền chiết khấu NT: Nhấn biểu tượng tại ô Tiền chiết khấu NT/Tiền chiết khấu.
  • Chọn Thuế suất (nếu có)

Lưu ý: Khi đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều đơn hàng/Đề nghị xuất hóa đơn từ đơn hàng cha thì hệ thống không cập nhật thông tin Chiết khấu đơn hàng.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận