1. Trang chủ
  2. Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị

Màn hình danh sách cho phép tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột hiển đang hiển thị

Hàng ngày, NVKD thường xuyên phải thao tác tìm kiếm các bản ghi trên AMIS Bán hàng. Ví dụ: vào Tiềm năng tìm kiếm các Tiềm năng mới đưa vào chào hàng, vào Cơ hội tìm kiếm Cơ hội đang chăm sóc để tiếp tục làm việc, vào Khách hàng tìm các thông tin của khách hàng để có thông tin bổ trợ lúc gọi chăm sóc,…

Chức năng Tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột đang hiển thị cho phép NVKD có thể tìm kiếm nhanh các bản ghi cần thao tác trên màn hình danh sách giúp tiết kiệm thời gian làm việc cho NV.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách của tất cả các phân hệ, người dùng gõ thông tin cần tìm kiếm tại ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm các bản ghi theo trường thông tin với điều kiện tìm kiếm là Chứa.

Đối với từng phân hệ, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo các trường thông tin cụ thể như sau:

Phân hệ Trường thông tin tìm kiếm
Tiềm năng Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ
Liên hệ Họ và tên, Mã liên hệ, Điện thoại di dộng, Điện thoại cơ quan, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ
Khách hàng Tên khách hàng, Mã khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại, Email, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng)
Cơ hội Tên cơ hội, Mã cơ hội, Khách hàng, Liên hệ, Địa chỉ
Báo giá Số báo giá, Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế
Đơn hàng Số đơn hàng, Diễn giải, Khách hàng, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng)
Hóa đơn Số ĐNX hóa đơn, Số hóa đơn, Khách hàng, Mã số thuế, Địa chỉ
Hàng hóa Mã hàng hóa, Tên hàng hóa
Loại hàng hóa Mã loại hàng hóa, Tên loại hàng hóa
Chiến dịch Tên chiến dịch
Chào hàng Tên chào hàng
Ao cơ hội Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ
Chính sách giá Mã chính sách giá, Tên chính sách giá
Hoạt động Tên hoạt động, Tên liên hệ, Liên quan đến
Dự án bán hàng Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàng
Đi tuyến/Tab Lộ trình Mã lộ trình, Tên lộ trình
Thẻ tư vấn Mã thẻ tư vấn, Tên thẻ tư vấn
Lịch sử gửi SMS Đối tượng gửi, Số điện thoại, Nội dung gửi
Trả lại hàng bán Số đề nghị, Khách hàng, Địa chỉ, Số đơn hàng
Thẻ chăm sóc Mã thẻ chăm sóc, Khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại

Lưu ý:

  • Có thể đồng thời tìm kiếm ở thanh tìm kiếm và lọc điều kiện theo trường thông tin ở thanh bên trái.
  • Các phân hệ không hỗ trợ tìm kiếm: Bàn làm việc, Báo cáo, Mục tiêu, Email Marketing, Mạng xã hội
  • Đối với phân hệ Đi tuyến chỉ hỗ trợ tìm kiếm ở tab Lộ trình.
Cập nhật 22/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận