1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột tại màn hình danh sách

Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột tại màn hình danh sách

Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh các bản ghi trên màn hình danh sách ngay ở tiêu đề cột.

Hướng dẫn thực hiện

Trên màn hình danh sách phân hệ, di chuột vào tiêu đề cột và nhấn biểu tượng để tìm kiếm nhanh.

Chọn điều kiện để tìm kiếm và nhấn Áp dụng.

Hệ thống thực hiện lọc ra danh sách các bản ghi thỏa mãn điều kiện, đồng thời hiển thị điều kiện tìm kiếm ở bộ lọc bên trái danh sách để người dùng tiện theo dõi.

Cập nhật 29/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận