1. Trang chủ
  2. Bàn giao công việc

Bàn giao công việc

Giúp Quản lý, Nhân viên dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc cho NVKD khác.

1. Bàn giao công việc với từng bản ghi

  • Trên danh sách bản ghi, tích chọn bản ghi muốn bàn giao, sau đó nhấn Bàn giao công việc.
  • Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng  để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức) và tích chọn các hoạt động muốn bàn giao

Tại danh sách Người thực hiện, phần mềm hiển thị danh sách những người dùng theo thứ tự đã được anh/chị bàn giao công việc gần nhất ở ngay đầu, sau đó mới đến các người dùng còn lại trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Riêng đối với thao tác Bàn giao công việc ở phân hệ Khách hàng có thêm lựa chọn bàn giao Liên hệ liên quan (là những Liên hệ trong Danh sách liên quan của Khách hàng).

  • Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

2. Bàn giao công việc hàng loạt

  • Vào phân hệ muốn Bàn giao công việc, lọc danh sách cần bàn giao.
  • Tích chọn danh sách bản ghi cần bàn giao, sau đó chọn Bàn giao công việc.
  • Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng  để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức) và tích chọn các hoạt động muốn bàn giao.

Tại danh sách Người thực hiện, phần mềm hiển thị danh sách những người dùng theo thứ tự đã được anh/chị bàn giao công việc gần nhất ở ngay đầu, sau đó mới đến các người dùng còn lại trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Riêng đối với thao tác Bàn giao công việc ở phân hệ Khách hàng có thêm lựa chọn bàn giao Liên hệ liên quan (là những Liên hệ trong Danh sách liên quan của Khách hàng).

  • Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Lưu ý:

Hệ thống cho phép bàn giao tối đa 1000 bản ghi 1 lượt. Để chọn được 1000 bản ghi 1 lượt, anh/chị tích chọn vào ô vuông trên dòng tiêu đề => Sau đó nhấn Chọn tất cả bản ghi trên danh sách.

3. Bàn giao toàn bộ công việc

Chức năng này sử dụng khi nhân viên muốn bàn giao lại toàn bộ công việc của mình cho nhân viên khác (ví dụ khi có nhân viên nghỉ việc muốn bàn giao lại cho nhân viên khác).

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn vào Avatar của người dùng ở góc trên, phía bên phải và chọn Bàn giao toàn bộ công việc.

Chọn người dùng nhận bàn giao, sau đó chọn Bàn giao: Khi đó, toàn bộ bản ghi và công việc chưa hoàn thành của người bàn giao sẽ được chuyển sang cho người được bàn giao.

Cập nhật 20/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng