1. Trang chủ
  2. Tra cứu nhanh đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội

Tra cứu nhanh đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội

Chức năng cho phép tra cứu nhanh được đơn giá bán gần nhất cho khách hàng khi lập Đơn hàng/Báo giá/Cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại bảng thông tin hàng hóa của các phân hệ Cơ hội/Đơn hàng/Báo giá, nhấn icon tại Đơn giá.

Mục Đơn giá gần nhất hiển thị 3 đơn giá bán của hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng hàng hóa của đơn hàng có Khách hàng ứng với Khách hàng đang chọn của đơn hàng và Ngày đặt hàng gần nhất với hiện tại, trừ đơn hàng đang xem.

Lưu ý: Nếu đơn hàng chưa điền thông tin khách hàng thì không hiển thị được Đơn giá gần nhất.

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?