1. Trang chủ
  2. Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi Hoạt động, Cơ hội, Ao cơ hội

Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi Hoạt động, Cơ hội, Ao cơ hội

Trong quá trình làm việc, NVKD có thể cần thông tin hỗ trợ từ quản lý hoặc NVKD khác. Đồng thời, quản lý cũng cần kiểm tra, theo dõi tiến độ công việc của KD thường xuyên.

Chức năng cho phép Tag tên nhân viên có liên quan khi trao đổi, giúp NVKD và Quản lý trao đổi, nắm bắt công việc trực tiếp trên phần mềm, không phải mất thời gian trao đổi bên ngoài rồi ghi nhận lại.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng, ở mục Nội dung trao đổi của bản ghi Hoạt động/Cơ hội/Ao cơ hội, người dùng gõ @ để tag tên nhân viên muốn nhắc đến.

Khi nhập @, phần mềm hiển thị lên danh sách những người dùng mới tag nhất để chọn nhanh.

Tại đây, anh/chị có thể tìm kiếm người muốn tag theo họ và tên hoặc mã nhân viên, email cơ quan của nhân viên đó.

Anh/Chị điền nội dung cần trao đổi và nhấn Enter để lưu lại.

Khi lưu thành công, người được tag sẽ nhận được thông báo cả trên web và mobile. Đồng thời, nếu người được tag không phải Người thực hiện/Chủ sở hữu của bản ghi hoặc không có trong danh sách Người liên quan thì sẽ được tự động thêm vào Người liên quan của bản ghi.

Cập nhật 24/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận