1. Trang chủ
  2. Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa

Hiển thị Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu trên bảng thông tin hàng hóa

Doanh nghiệp bán hàng sẽ niêm yết mức giá trần và có chiết khấu tối đa nhất định đối với từng nhóm khách hàng. Khi NVKD chào hàng sẽ bán với giá niêm yết và mức chiết khấu linh động, tuy nhiên mức giá này không được thấp hơn mức giá sàn của sản phẩm.

NVKD khi tạo đơn hàng nắm được ngay thông tin tỷ lệ chiết khấu, đơn giá sau chiết khấu để tiện trao đổi và điều chỉnh với khách hàng. Đồng thời, Quản lý cũng cần biết được những thông tin chiết khấu để căn cứ phê duyệt đơn hàng.

Ví dụ: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thuốc dạ dày niêm yết giá bán là 100.000đ/hộp, nhưng đối với đại lý cấp 1 mua sẽ được chiết khấu tối đa xuống mức giá 50.000đ/hộp. NVKD phải tạo đơn hàng cho đại lý đó với đầy đủ thông tin chiết khấu và đơn giá sau chiết khấu để Quản lý nắm được và phê duyêt.

Chức năng cho phép Quản lý và NVKD nắm được thông tin Tỷ lệ chiết khấu, Đơn giá sau chiết khấu của các hàng hóa khách hàng mua để tiện trao đổi điều chỉnh với khách hàng và duyệt đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Tại bảng thông tin hàng hóa của phân hệ Cơ hội/Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn, khi người dùng nhập Tỷ lệ chiết khấu thì phần mềm tự động tính toán ra Tiền chiết khấu và Tiền chiết khấu NT (nếu có sử dụng ngoại tệ) và ngược lại.

Công thức tính: Tỷ lệ chiết khấu = Tiền chiết khấu (Tiền chiết khấu NT) *100 / Thành tiền (Thành tiền NT)

Các trường Đơn giá sau CK, Thành tiền sau CK, Thành tiền NT sau CK (chỉ hiển thị nếu có sử dụng ngoại tệ) sẽ tự động tính toán khi người dùng đã khai báo Đơn giá, Số lượng. Tỷ lệ chiết khấu hoặc Tiền chiết khấu (Tiền chiết khấu NT)

Lưu ý: Để hiển thị những thông tin này, người dùng cần thiết lập Hiển thị Đơn giá chiết khấu, Thành tiền chiết khấu tại đây.

Công thức tính:

  • Đơn giá sau CK = Đơn giá * (1 – Tỷ lệ chiết khấu)
  • Thành tiền NT sau CK = Thành tiền NT – Tiền chiết khấu NT
  • Thành tiền sau CK = Thành tiền – Tiền chiết khấu
Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận