1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị danh sách phân hệ theo người dùng

Thiết lập hiển thị danh sách phân hệ theo người dùng

Trong một doanh nghiệp, mỗi vai trò sẽ có nhu cầu sử dụng các phân hệ khác nhau với tần suất khác nhau. Chức năng cho phép người dùng tùy chỉnh lại thứ tự hiển thị theo nhu cầu.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng và chọn Sắp xếp phân hệ. Người dùng tích chọn phân hệ muốn hiển thị và sắp xếp theo nhu cầu sử dụng. Sau đó nhấn Lưu để lưu thông tin.

Nếu nhấn Đặt lại mặc định thì hệ thống hiển thị danh sách phân hệ và thứ tự sắp xếp theo thiết lập của quản trị hệ thống trong Thiết lập/Phân hệ và trường/Sắp xếp phân hệ mặc định.

Lưu ý: Chỉ người dùng được phân quyền sử dụng phân hệ mới sử dụng được tính năng này.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?