1. Trang chủ
  2. Gắn thẻ

Gắn thẻ

Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý khách hàng Tiềm năng.

Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách Gắn thẻ.

Cách 1: Chức năng Thẻ trên Danh sách bản ghi

Chọn bản ghi muốn Gắn thẻ (có thể chọn nhiều bản ghi để Gắn thẻ cùng lúc).

Chương trình hiển thị danh sách thẻ đã được thêm tại Quản lý thẻ, người dùng chọn thẻ cần gắn.

Nếu thẻ chưa được tạo, anh/chị có thể gõ và thêm thẻ ngay tại đây bằng cách gõ tên thẻ => Sau đó nhấn Enter

Nhấn Lưu.

Lưu ý: Nếu người dùng tích chọn Thay thế các thẻ đã gắn với bản ghi bằng các thẻ ở trên thì chương trình sẽ bỏ các thẻ đang được gắn với các bản ghi và thay thế bằng thẻ được nhập vào bản ghi.

Cách 2: Gắn thẻ trên giao diện Chi tiết bản ghi

Trên giao diện chi tiết bản ghi, người dùng nhấn vào Thêm thẻ.

Chọn thẻ muốn gắn từ danh sách thẻ, nhấnđể lưu lại thông tin thẻ.

Cập nhật 18/04/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng