1. Trang chủ
  2. Kiểm tra trùng và gộp

Kiểm tra trùng và gộp

Giúp người dùng lọc và gộp các bản ghi có trùng thông tin.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ muốn gộp các bản ghi có trùng thông tin.

Chọn bản ghi cần kiểm tra trùng và gộp thông tin.

Ở giao diện chi tiết bản ghi, nhấn và chọn Kiểm tra trùng và gộp.

Người dùng Thiết lập điều kiện tìm kiếm.

Nhấn Tìm kiếm, chương trình hiển thị các bản ghi trùng phía dưới. Người dùng tích chọn các bản ghi trùng muốn gộp.

Lưu ý: Người dùng lựa chọn ít nhất 2 bản ghi và tối đa 3 bản ghi để thực hiện gộp trùng.

Nhấn Tiếp theo.

Chương trình mặc định lấy bản ghi người dùng chọn đầu tiên là bản ghi chính (người dùng có thể chọn bản ghi khác là bản ghi chính).

Lựa chọn trường thông tin của bản ghi là bản ghi chính bằng cách:

  • Nhấn Chọn tất cả để chọn tất cả trường thông tin của bản ghi đó là bản ghi chính.
  • Hoặc lựa chọn trường thông tin của từng bản ghi vào bản ghi chính.

Nhấn Gộp.

Nhấn Gộp ngay để hoàn thành.

Cập nhật 10/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?