1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh danh sách liên quan

Tùy chỉnh danh sách liên quan

Với mỗi người dùng khác nhau sẽ có nhu cầu theo dõi các thông tin khác nhau. Chức năng cho phép tùy chỉnh các trường thông tin hiển thị tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi theo nhu cầu người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Vào chi tiết bản ghi muốn tùy chỉnh Danh sách liên quan (ở đây ví dụ là Đơn hàng).

Ở Danh sách liên quan, chọn tab cần xem để hiển thị danh sách Liên hệ, Hóa đơn, Ghi nhận doanh số,… gắn với Đơn hàng.

Để chọn các mục hiển thị trên Danh sách liên quan, nhấn biểu tượng

Chọn mục hiển thị trên Danh sách liên quan:

Trên danh sách Chưa chọn, di chuột tới trường muốn hiển thị trên danh sách liên quan và nhấn vào biểu tượng  hoặc kéo thả trường từ danh sách Chưa chọn sang danh sách Đã chọn.

Ẩn mục hiển thị trên Danh sách liên quan:

Trên danh sách Đã chọn, di chuột tới trường muốn ẩn trên danh sách liên quan và nhấn vào biểu tượng  hoặc kéo thả trường từ danh sách Đã chọn sang danh sách Chưa chọn.

Sắp xếp các mục trên Danh sách liên quan:

Trên danh sách Đã chọn, giữ và kéo các mục để thay đổi thứ tự hiển thị trên Danh sách liên quan.

.

Nhấn Lưu để lưu lại.

Lưu ý: Lần sau khi vào phần mềm sẽ hiển thị theo thiết lập của lần tùy chỉnh gần nhất. Mỗi tùy chỉnh Danh sách liên quan của người dùng không ảnh hưởng tới DSLQ của người dùng khác.

Cập nhật 29/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng