1. Trang chủ
  2. Sử dụng phím tắt Ctrl + S để Lưu bản ghi

Sử dụng phím tắt Ctrl + S để Lưu bản ghi

Cho phép sử dụng phím tắt Ctrl + S thay cho thao tác nhấn để Lưu bản ghi khi Thêm/Sửa trên các giao diện.

Hướng dẫn thực hiện

Trên các giao diện Thêm / Sửa / Sinh / Thêm nhanh / Nhân bản / Chuyển đổi (Tiềm năng) / Nhận xử lý (Ao cơ hội) của tất cả các phân hệ, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S để thực hiện chức năng nút Lưu.

Cập nhật 30/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?