1. Trang chủ
  2. Xem tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ trên màn hình danh sách

Xem tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ trên màn hình danh sách

Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu quản lý, chú trọng các thông tin khác nhau. Khi đó, tại danh sách các phân hệ thì mỗi doanh nghiệp lại có nhu cầu tổng hợp số liệu để theo dõi khác nhau.

Chức năng cho phép tùy chỉnh thông tin tổng ở màn hình danh sách các phân hệ theo nhu cầu.

Hướng dẫn thực hiện

Trước tiên, anh/chị cần thiết lập chọn các trường tổng hiển thị trên màn hình danh sách. Xem chi tiết tại đây (mục Chọn trường tổng).

Tại màn hình danh sách của các phân hệ, nhấn biểu tượng : Phần mềm hiển thị danh sách các trường dạng Số/Tiền tệ đã được thiết lập trong giao diện đang xem.

Tích chọn các trường thông tin muốn xem tổng trên danh sách. Giữ và kéo thả dòng thông tin để sắp xếp đến vị trí mong muốn.

Lưu ý: Trường Tổng số là bắt buộc hiển thị.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành: Phần mềm hiển thị tổng của các trường được chọn.

Cập nhật 24/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận