1. Trang chủ
  2. Thiết lập bộ lọc

Thiết lập bộ lọc

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

1. Thiết lập bộ lọc

Chọn Phân hệ cần Thiết lập bộ lọc.

Trên giao diện Danh sách bản ghi, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:

  • Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).
  • Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng 
  • Nhập Từ khóa cần lọc.

Nhấn Áp dụng. Chương trình sẽ dựa vào Từ khóaĐiều kiện và Trường thông tin để lọc ra những bản ghi thỏa mãn các giá trị lọc.

2. Lưu bộ lọc

Người dùng có thể Lưu bộ lọc theo giá trị lọc đã thiết lập để sử dụng cho các lần sau giúp tiết kiệm thời gian không phải thiết lập lại.

Sau khi chương trình lấy lên danh sách các bản ghi thỏa mãn giá trị lọc, người dùng nhấn Lưu để lại giá trị của bộ lọc.

Đặt Tên bộ lọc và nhấn Lưu để hoàn thành.

Bộ lọc vừa lưu được hiển thị ở mục Bộ lọc đã lưu ở thanh bên trái. Nhấn vào tên bộ lọc để lọc ngay.

Lưu ý: Người dùng có thể Đổi tên hoặc Xóa bộ lọc đã lưu bằng cách di chuột tới dòng bộ lọc muốn xóa, nhấn vào biểu tượng  , sau đó chọn chức năng tương ứng.

3. Sửa bộ lọc

Cho phép người dùng sửa giá trị của bộ lọc đã lưu.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào bộ lọc đã lưu muốn sửa lại giá trị lọc.

Người dùng thiết lập lại giá trị bộ lọc theo nhu cầu mới của người dùng.

Sau khi thiết lập lại giá trị bộ lọc, nhấn Áp dụng. Chương trình sẽ lấy lên những bản ghi thỏa mãn các giá trị lọc.

Nhấn Lưu. Chương trình cho phép người dùng 2 lựa chọn:

  • Nếu chọn Lưu thành bộ lọc mới: Cho phép lưu thêm 1 bộ lọc mới dựa trên các giá trị mới thiết lập (vẫn giữ nguyên bộ lọc cũ đã lưu).
  • Nếu chọn Lưu bộ lọc: Cho phép sửa lại giá trị lọc của bộ lọc đã lưu theo giá trị lọc mới vừa thiết lập.
Cập nhật 27/09/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng