1. Trang chủ
 2. Tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) của người dùng

Tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) của người dùng

Chức năng cho phép người dùng có thể tự tra cứu thông tin cá nhân (Phòng ban/Vai trò) trên AMIS Bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh menu của giao diện AMIS Bán hàng, nhấn vào hình avatar của người dùng để hiển thị thông tin:

 • Thông tin người dùng:
  • Avatar
  • Họ và tên (Mã nhân viên)
  • Phòng ban
  • Vai trò
 • Các chức năng: Bàn giao công việc, Trợ giúp và hỗ trợ, Đăng xuất
Cập nhật 10/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?