1. Trang chủ
  2. Phím tắt sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa

Phím tắt sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa

Phím tắtÝ nghĩa
TabDi chuyển sang ô bên phải
← → ↑ ↓Di chuyển trái, phải, lên xuống
↓ (khi đang ở dòng hàng hóa có thông tin cuối cùng)Thêm 1 dòng hàng hóa ở dưới cùng
Shift + ↓Thêm 1 dòng hàng hóa phía dưới dòng đang thao tác
Shift + ↑Thêm 1 dòng hàng hóa phía trên dòng đang thao tác
Phím cách (khi đang ở ô nhập liệu dạng tìm kiếm như: Mã hàng hóa, Đơn vị tính, Kho, Thuế suất)Hiển thị khung tìm kiếm

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận