1. Trang chủ
  2. Thêm nhanh Liên hệ trong Danh sách liên quan Liên hệ

Thêm nhanh Liên hệ trong Danh sách liên quan Liên hệ

Cho phép NVKD thêm Liên hệ trong Danh sách liên quan Liên hệ một cách nhanh chóng mà vẫn đầy đủ thông tin cần thiết.

Hướng dẫn thực hiện

  • Tại Danh sách liên quan Liên hệ trong chi tiết Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng và màn hình rút gọn Chào hàng KH tổ chức, nhấn Thêm nhanh.
  • Khai báo các thông tin của Liên hệ và nhấn Lưu để hoàn thành.
Cập nhật 16/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?