1. Trang chủ
  2. Lịch làm việc

Lịch làm việc

Cho phép NVKD theo dõi các hoạt động của mình phụ trách, đồng thời Quản lý cũng có thể theo dõi lịch làm việc của các nhân viên trong nhóm để cập nhật tình hình công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng . Chọn ngày cụ thể hoặc chọn Hôm nay / Ngày / Tuần / Tháng để hiển thị lịch làm việc.

Tại giao diện Lịch làm việc, người dùng có thể xem theo Ngày/Tuần/Tháng.

Các hoạt động trên lịch làm việc được hiển thị bằng các màu sắc:

  • Nhiệm vụ: hiển thị màu vàng
  • Lịch hẹn: hiển thị màu tím
  • Cuộc gọi: hiển thị màu xanh

Lưu ý: Đối với Nhiệm vụ, phần mềm hiển thị trên lịch theo khoảng thời gian trước Hạn hoàn thành của nhiệm vụ 1h đồng hồ.

1. Thêm hoạt động

Trên giao diện Lịch làm việc, nhấn Thêm và chọn Loại hoạt động.

Hoặc thêm nhanh bằng cách: Nhấn vào khoảng trắng thời gian muốn thêm hoạt động, sau đó chọn Loại hoạt động.

Khai báo các thông tin của hoạt động.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2. Bộ lọc hoạt động

Tại thanh bên trái của Lịch làm việc, nhấn biểu tượng < hoặc > để chuyển sang xem ngày/tuần/tháng trước hoặc sau.

Người dùng lọc các hoạt động muốn xem bằng cách tích chọn các loại hoạt động.

Để lọc các hoạt động hiển thị trên lịch theo người thực hiện, người dùng lựa chọn tại bộ lọc Hiển thị lịch:

  • Của tôi (có tích chọn Liên quan đến tôi): Phần mềm hiển thị các hoạt động có Người thực hiện và Người liên quan là người dùng đang đăng nhập
  • Của tôi (không tích chọn Liên quan đến tôi): Phần mềm hiển thị các hoạt động có Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập
  • Nhân viên khác (chỉ người dùng có quyền truy cập dữ liệu mới chọn được nhân viên cụ thể): Phần mềm hiển thị các hoạt động có Người thực hiện là Nhân viên được chọn

Nếu muốn xem cả các hoạt động đã hoàn thành thì tích chọn tại dòng Đã hoàn thành.

3. Chi tiết hoạt động

Nhấn vào hoạt động trên lịch để xem chi tiết thông tin của hoạt động.

Tại chi tiết mỗi hoạt động, người dùng có thể thực hiện các thao tác đối với hoạt động đó:

  • Chọn Đã hoàn thành (chỉ chọn được với Nhiệm vụ đang có trạng thái không phải là Hoàn thành)
  • Sửa: Thực hiện sửa hoạt động và nhấn Lưu để lưu lại
  • Nhân bản, Xóa hoạt động
Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận