1. Trang chủ
  2. Xuất khẩu

Xuất khẩu

Cho phép xuất dữ liệu từ các phân hệ trên AMIS CRM ra file định dạng xlsx.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng chức năng Xuất khẩu người dùng phải được phân quyền sử dụng chức năng này.

Người dùng vào phân hệ cần xuất khẩu dữ liệu:

1. Xuất khẩu bản ghi trên trang người dùng đang xem

Tích chọn các bản ghi hoặc tích chọn tất cả bản ghi trên màn hình đang xem, sau đó nhấn  và chọn Xuất khẩu: Phần mềm tự động tải về file excel danh sách các bản ghi được chọn.

Lưu ý: Người dùng có thể tích chọn các trang khác để xuất khẩu.

2. Xuất khẩu danh sách Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Chính sách giá kèm thông tin chi tiết hàng hóa

Chức năng này cho phép người dùng xuất khẩu danh sách Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Chính sách giá kèm theo thông tin chi tiết của hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình phân hệ Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Chính sách giá, tích chọn danh sách bản ghi muốn xuất khẩu và chọn chức năng Xuất khẩu kèm chi tiết HH.

Hệ thống tự động tải về file excel gồm 2 sheet, trong đó:

  • Sheet 1 Danh sách Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá/Hóa đơn/Chính sách giá: lấy lên danh sách các bản ghi được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin lấy lên từ các cột hiển thị của danh sách.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
  • Sheet 2 Danh sách thông tin hàng hóa: Lấy lên thông tin chi tiết hàng hóa của các bản ghi được chọn xuất khẩu. Các cột thông tin bao gồm cột số đơn hàng/mã cơ hội/số báo giá/số đề nghị xuất hóa đơn và các thông tin trong bảng thông tin hàng hóa.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

3. Xuất khẩu toàn bộ dữ liệu trên danh sách phân hệ

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Xuất khẩu toàn bộ mới sử dụng được chức năng này.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tại màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng và chọn Xuất khẩu hoặc Xuất khẩu toàn bộ kèm chi tiết HH (đối với phân hệ Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá, Hóa đơn, Chính sách giá).

Bước 2: Người dùng điền thông tin email nhận đường dẫn tải về tệp tin xuất khẩu. Sau đó nhấn Xuất khẩu để hệ thống thực hiện xuất khẩu toàn bộ bản ghi đang được lọc tại danh sách.

Bước 3: Khi hệ thống xuất khẩu xong, người dùng thực hiện tải về tệp tin bằng 2 cách:

  • Nhấn vào thông báo để hệ thống thực hiện tải về file xuất khẩu
  • Truy cập email được điền tại bước 2 và nhấn vào đường dẫn để tải file

Lưu ý: Đường dẫn tải tệp tin chỉ tồn tại trong vòng 30 phút.

Cập nhật 28/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng