1. Trang chủ
 2. Quy trình phê duyệt

Quy trình phê duyệt

Cho phép người dùng được phân quyền thiết lập các quy trình phê duyệt để nhân viên có thể gửi phê duyệt các bản ghi một cách tự động (ví dụ: đơn hàng, báo giá,…) và quản lý có thể thực hiện phê duyệt bản ghi.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Quy trình phê duyệt

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Quy trình tự động/Quy trình phê duyệt.

Trên giao diện Quy trình phê duyệt, nhấn Thêm.

Lựa chọn Phân hệ áp dụng quy trình chăm sóc (ở đây ví dụ là phân hệ Đơn hàng) và nhập Tên quy trình, Mô tả; sau đó nhấn Tiếp theo.

Các bước thiết lập quy trình phê duyệt như sau:

Bước 1: Thiết lập điều kiện phê duyệt

Thiết lập các điều kiện của bản ghi (có thể có đồng thời nhiều điều kiện) nếu thỏa mãn thì quy trình cho phép gửi phê duyệt.

Bước 2: Chọn người phê duyệt quy trình

Chọn người phê duyệt là Người dùng cụ thể trên phần mềm (có thể chọn đồng thời nhiều người dùng) hoặc Quản lý của Người thực hiện/Người đệ trình yêu cầu.

Trong đó:

 • Quản lý của Người thực hiện/Chủ sở hữu là Quản lý của Người thực hiện/Chủ sở hữu bản ghi được gửi phê duyệt
 • Quản lý của Người đệ trình yêu cầu là Quản lý của người gửi yêu cầu phê duyệt

(Thông tin Quản lý của người dùng được lấy từ thông tin trên hệ thống AMIS)

Khi thiết lập quy trình có từ 2 cấp phê duyệt trở lên thì cần chọn 1 trong 2 thiết lập: Bất kỳ ai hoặc Tất cả

* Nếu trong các cấp phê duyệt chỉ có 1 người phê duyệt:

 • Bất kỳ ai: Chỉ cần 1 trong những người được chọn phê duyệt Đồng ý/Từ chối thì kết thúc quy trình
 • Tất cả: Yêu cầu tất cả những người được chọn phải phê duyệt lần lượt mới có thể kết thúc quy trình

* Nếu trong ít nhất 1 cấp phê duyệt có nhiều người phê duyệt:

 • Bất kỳ ai: Bất kỳ ai trong cùng cấp hoặc cấp khác phê duyệt là kết thúc quy trình
 • Tất cả: Ở cấp chọn nhiều người phê duyệt thì chỉ cần 1 trong những người được chọn phê duyệt, còn các cấp khác vẫn phải duyệt lần lượt như bình thường

Bước 3: Cập nhật thông tin khi gửi yêu cầu phê duyệt

Chọn trường thông tin giá trị được tự động cập nhật sau khi NVKD gửi yêu cầu phê duyệt.

Bước 4:  Thiết lập hành động sau khi phê duyệt

Chọn hành động hệ thống tự động thực hiện sau khi bản ghi được đồng ý phê duyệt:

 • Cập nhật thông tin:

Nhấn chuột vào ô Cập nhật thông tin để thiết lập hành động sau mỗi lần phê duyệt.

Tại giao diện Cập nhật thông tin, người dùng chọn trường thông tin muốn cập nhật và giá trị được cập nhật sau mỗi lần phê duyệt. Sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Đối với quy trình phê duyệt áp dụng cho phân hệ Đơn hàng: Nếu thiết lập trường thông tin được cập nhật là Tình trạng ghi doanh số, giá trị là Đề nghị ghi thì ngoài cập nhật trường Tình trạng ghi doanh số, hệ thống còn tự động thực hiện:

– Cập nhật thông tin Ngày ghi sổ, Nhân viên được ghi DS, Đơn vị được ghi DS

– Cập nhật Danh sách liên quan Ghi nhận DS

– Thực hiện đồng bộ đơn hàng sang AMIS Kế toán

 • Email thông báo:

Nhấn chuột vào ô Cập nhật thông tin để thiết lập hành động sau khi phê duyệt lần cuối.

Tại giao diện Email thông báo, người dùng nhập các thông tin người nhận, CC và chọn mẫu Email. Sau đó nhấn Đồng ý.

Ở mục Cho phép sửa bản ghi sau khi phê duyệt:

 • Nếu tích chọn: Các bản ghi sau khi được duyệt thì NVKD vẫn có thể sửa các thông tin
 • Nếu không tích chọn: Các bản ghi sau khi được duyệt thì NVKD không sửa được các thông tin

Bước 5: Thiết lập hành động sau khi từ chối

Chọn hành động hệ thống tự động thực hiện sau khi bản ghi bị từ chối phê duyệt (Các thao tác tương tự như bước 4).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Như vậy, khi quy trình phê duyệt hoạt động, đối với các bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ cho phép gửi yêu cầu phê duyệt cho người phê duyệt và thực hiện hành động đã thiết lập.

2. Quản lý danh sách Quy trình phê duyệt

Cho phép xem danh sách các quy trình phê duyệt đã thiết lập trong doanh nghiệp theo dạng tóm tắt. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lọc danh sách theo phân hệ và sắp xếp thứ tự ưu tiên các quy trình trên danh sách. Điều này giúp cho người dùng quản lý các quy trình phê duyệt đã thiết lập dễ dàng hơn.

Hướng dẫn thực hiện

Ở màn hình danh sách Quy trình phê duyệt, người dùng thực hiện Kích hoạt/Ngừng kích hoạt Quy trình phê duyệt bằng cách Bật/Tắt biểu tượng tại cột Trạng thái.

Để xóa quy trình phê duyệt, di chuột vào dòng quy trình và nhấn icon

3. Theo dõi lịch sử phê duyệt bản ghi

Để theo dõi lịch sử phê duyệt của bản ghi trong quy trình phê duyệt, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?