1. Trang chủ
 2. Mục tiêu

Mục tiêu

1. Mục tiêu là gì?

Giúp Ban giám đốc, Quản lý giao mục tiêu doanh số/ số lượng/sản phẩm cho phòng ban, NVKD cụ thể theo từng thời gian. Là công cụ để doanh nghiệp phân chia công việc, theo dõi hiệu suất của nhân viên kinh doanh.

2. Cách thực hiện

2.1. Mục tiêu doanh số

 • Vào phân hệ Mục tiêu.
 • Nhấn vào tên Mục tiêu, chọn Mục tiêu doanh số (mặc định chương trình hiển thị Mục tiêu doanh số).
 • Chọn Cơ cấu tổ chứckhoảng thời gian muốn giao mục tiêu.
 • Nhấn Sửa để giao mục tiêu doanh số.
 • Nhấn đúp vào ô thông tin để cập nhật mục tiêu doanh số cho từng đơn vị theo từng Tuần/Tháng/Quý/Năm 
 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Mục tiêu số lượng

 • Vào phân hệ Mục tiêu.
 • Nhấn vào tên Mục tiêu, chọn Mục tiêu số lượng
 • Tại màn hình chọn Mục tiêu số lượng theo Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng, Hóa đơn, Ao cơ hội.

Ví dụ: Công ty Thập Nhất Phong muốn giao mục tiêu số lượng cho PHÒNG DỊCH VỤ HONDA cả năm là 1.000.000 tiềm năng thì tiến hành như sau:

 • Tại màn hình Giao mục tiêu số lượng, chọn cơ cấu tổ chức và khoảng thời gian muốn giao mục tiêu. Sau đó nhấn Sửa để giao mục tiêu só lượng.
 • Nhấn đúp vào ô thông tin để cập nhật mục tiêu số lượng cho từng đơn vị theo từng Tuần/Tháng/Quý/Năm 
 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3. Mục tiêu sản phẩm

 • Vào phân hệ Mục tiêu.
 • Nhấn vào tên Mục tiêu, chọn Mục tiêu sản phẩm.
 • Tại màn hình chọn Mục tiêu sản phẩm theo Doanh số, Số lượng
 • Tại màn hình Giao mục tiêu sản phẩm, chọn cơ cấu tổ chức, sản phẩm và khoảng thời gian muốn giao mục tiêu. Sau đó nhấn Sửa để giao mục tiêu sản phẩm.
 • Nhấn đúp vào ô thông tin để cập nhật mục tiêu Doanh số/Số lượng của sản phẩm cho từng đơn vị theo từng Tuần/Tháng/Quý/Năm 
 • Nhấn Lưu để hoàn thành.
Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?