1. Trang chủ
 2. Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa

Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý thống kê được từng hàng hóa đang bán như nào, hàng hóa nào đang bán tốt, bán kém để có chính sách bán hàng kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn … cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Mã hàng hóa: Hiển thị danh sách mã hàng hóa của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
 • Tên hàng hóa: Hiển thị tên hàng hóa ứng với mã hàng hóa tương ứng
 • Loại hàng hóa: Lấy lên loại hàng hóa của hàng hóa tương ứng
 • Số lượng: là tổng Số lượng của Mã hàng hóa tương ứng trong bảng thông tin hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại tham số.
  • Người thực hiện là Nhân viên được chọn tại tham số (Nếu không chọn nhân viên thì không tính tới điều kiện này)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã) trong thông tin Hóa đơn, Loại hàng hóa, Loại đơn hàng, Chiến dịch, Phân tích theo đơn hàng, Thống kê theo đơn hàng được chọn trong tham số.
 • Tỷ lệ SL = Số lượng từng dòng * 100 / Tổng cộng Số lượng (%)
 • Doanh số: là tổng trường Tổng tiền của Mã hàng hóa tương ứng trong bảng thông tin hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự cột Số lượng.
 • Tỷ lệ DS = Doanh số từng dòng * 100 / Tổng cột Doanh số (%)

Lưu ý: Nếu tham số xem Dữ liệu của tôi thì hệ thống sẽ tính toán số liệu dựa trên toàn bộ Đơn hàng có người thực hiện là người đang thao tác, không tính tới điều kiện Đơn vị thực hiện.

Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?